De pauselijke AudiŽnties

Er zijn verschillende soorten pauselijke audiŽnties:

Algemene openbare audiŽnties
- Deze vinden, afhankelijk van de weersomstandigheden, plaats in de Aula Paulus VI (met plaats voor 7700 personen) of op het Sint Pietersplein (met plaats voor 28.000 personen) en zijn toegankelijk voor iedereen die een gratis toegangsbewijs van de Prefectuur van de Pauselijke Huishouding heeft ontvangen.

GroepsaudiŽnties
- Deze vinden, afhankelijk van de omstandigheden en de status van de betreffende groep, plaats in de Aula Paulus VI of in de Sala Clementina op de 2e verdieping van het Apostolisch Paleis.

Semi-privť-audiŽnties
- Deze vinden plaats in de de ontvangstzalen op de 2e verdieping van het Apostolisch Paleis en zijn voorbehouden aan personen of kleine groepen met een speciale status. Deze audiŽnties moeten vooraf worden aangevraagd bij de Prefectuur van de Pauselijke Huishouding. Deze audiŽnties worden ook wel baciamano genoemd omdat men de hand van de Paus mag kussen en een voorbereid gesprek mag aanknopen.

Privť-audiŽnties
- Deze vinden plaats in de bekende zgn. privť-blibliotheek van de Paus op de 2e verdieping van het Apostolisch Paleis en zijn voorbehouden aan staatshoofden, regeringsleider, ambassadeurs, leden van de Romeinse Curie, bisschoppen en andere prelaten.


Aan vorsten en staatshoofden die een staatsbezoek aan de Paus afleggen wordt als gift en blijk van erkentelijkheid een set van de pauselijke penningen (medailles) geschonken. Deze set bestaat uit de pauselijke penning van dat jaar in goud, zilver en brons, geslagen door de Italiaanse Munt. Deze pauselijke penningen zijn voor het eerst geslagen onder paus Nicolaas V (1447-1455).© April 2005