VIEREN
Liturgie
Sacramenten
Manifestaties
Terug naar de beginpagina
      De ROOMS-
KATHOLIEKE KERK

Het Pausschap
- Organen
- Attributen
- Gunstbewijzen
De Heilige Stoel
- Romeinse Curie
- Diplomatie
Paus Franciscus
- Eerdere pausen
- Sede Vacante
Bisdom Rome
Vaticaanstad
Kerkorganisatie
- Collegiale organen
Religieuze
gemeenschappen

Lekenorganisaties

     De Oosterse
Katholieke Kerken


Gastenboek
Over deze site
Links
Home > Christus vincit

Christus vincit / Laudes Regiæ

ALGEMEEN


Christus vincit is de populaire naam voor de Laudes Regiæ, één van de bekendste katholieke hymnen die bij de meest feestelijke en plechtige gelegenheden ten gehore wordt gebracht.

Om het Christus vincit te horen, de onderstaande videospeler starten:
Gebruik

De Laudes Regiæ worden al sinds de middeleeuwen bij de meest plechtige gelegenheden gezonden, zoals de kroning en de inauguratie van de Paus, maar in het verleden ook bij de kroning van de keizer van het Heilige Roomse Rijk.

Het Christus vincit is bijvoorbeeld te horen na afloop van de door de Paus gecelebreerde Kerst- en Paasmis op het Sint-Pietersplein, alsmede bij plechtige ontvangsten van de Paus, kardinalen of bisschoppen en aartsbisschoppen.

Het refrein Christus vincit is ook de herkenningsmelodie van Radio Vaticana en alszodanig niet alleen bekend bij katholieken, maar via de korte golf ook bij luisteraars over de gehele wereld. Klik op onderstaande speler om te horen hoe deze melodie decennialang door de ether klonk:Geschiedenis

De Laudes Regiæ gaan terug tot het Romeinse Rijk, toen generaals, keizers en consuls met een hymne werden begroet wanneer zij na een zege in de strijd terugkeerden in de stad Rome. De Frankische koning Karel de Grote nam dit Romeinse gebruik over en klonk het Christus vincit als Laudes Imperiale (keizerlijke lofzang) toen hij in het jaar 800 door de Paus tot Rooms Keizer werd gekroond.

De traditionele versie bestaat uit zes onderdelen en een refrein en is een van de langste katholieke hymnes. In de loop der tijd zijn er verschillende varianten ontstaan, waarvan de meeste beginnen met het refrein Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat! gevolgd door de invocatie Exaudi Christi (Luister, Christus!) en een acclamatie die afhankelijk is van de betreffende gelegenheid, zoals het verzoek om een lang leven voor de Keizer of de Paus. Deze frases dateren uit voor-christelijke tijd en werden in de 8e eeuw aangevuld met de aanroeping van vele heiligen.

De versie die tegenwoordig bekend is werd in 1933 gecomponeerd door de tsjechische componist Jan Kunc (1883-1976) ter gelegenheid van de kroning van paus Pius XII in 1933. De tekstdichter is niet bekend.


Links en bronnen
- Wikipedia: Laudes regiae - Christus vincit! - Jan Kunc

Home > Christus vincit - naar boven
Latijnse tekst:


Christus vincit, Christus regnat,
Christus, Christus ímperat!

[naam van de regerende Paus],
Summo Pontífici
et universáli Papæ pax,
Christus vincit, Christus regnat,
Christus, Christus ímperat!

(Petro) Eminentíssimo
Cardináli Archiepíscopo
et omni clero ei commísso pax,
vita et salus perpétua.

Christus vincit, Christus regnat,
Christus, Christus ímperat!

Témpora bona véniant,
pax Christi véniat,
regnum Christi véniat.

Christus vincit, Christus regnat,
Christus, Christus ímperat!


Home > Christus vincit - naar boven
Nederlandse vertaling:


Christus overwint, Christus regeert,
Christus, Christus heerst!

Aan [naam van de regerende Paus],
de hoogste Pontifex
en universele Paus: vrede,
leven en heil in eeuwigheid!

Christus overwint, Christus regeert,
Christus, Christus heerst!

Aan Zijne Eminentie
de kardinaal-aartsbisschop
en alle clerici onder zijn gezag: vrede,
leven en heil in eeuwigheid!

Christus overwint, Christus regeert,
Christus, Christus heerst!

Moge goede tijden komen,
moge de vrede van Christus komen,
moge het koninkrijk van Christus komen!

Christus overwint, Christus regeert,
Christus, Christus heerst!Home > Christus vincit - naar boven
Katholiek.org © april 2005 / januari 2021