VIEREN
Liturgie
Sacramenten
Manifestaties
Terug naar de beginpagina
      De ROOMS-
KATHOLIEKE KERK

Het Pausschap
- Organen
- Attributen
- Gunstbewijzen
De Heilige Stoel
- Romeinse Curie
- Diplomatie
Paus Franciscus
- Eerdere pausen
- Sede Vacante
Bisdom Rome
Vaticaanstad
Kerkorganisatie
- Collegiale organen
Religieuze
gemeenschappen

Lekenorganisaties

     De Oosterse
Katholieke Kerken


Gastenboek
Over deze site
Links
Home > Pausschap > Johannes XXIII

H. Johannes XXIII
De 'Goede Paus' die met het Tweede
Vaticaans Concilie het Evangelie
weer nieuw elan gaf
De 'Goede Paus' die met het Tweede Vaticaans Concilie
het Evangelie weer nieuw elan gaf

Paus van 1958 - 1963

Paus Johannes XXIII

Paus van 1958 - 1963

- Levensloop

- Wapen

- Hofhouding

- Mijlpalen

- Video's

- Links


Home > Pausschap > Johannes XXIII -naar boven
LEVENSLOOP

Angelo Giuseppe Roncalli


Geboren: op 25 november 1881 in Sotto il Monte nabij Bergamo in Italië als zoon van Giovanni Roncalli en Maria Anna Mazzola

Gedoopt: op 25 november 1881 in de parochiekerk van Sotto il Monte


Het geboortehuis van Angelo Roncalli in Sotto il Monte
Het geboortehuis van Angelo Roncalli in Sotto il Monte


Priester gewijd: op 10 augustus 1904 in de Santa Maria in Montesanto in Rome door patriarch Giuseppe Ceppetelli (22 jr.)

Bisschop gewijd: op 19 maart 1925 door Giovanni kardinaal Tacci Porcelli, met Areopolis in Griekenland als titulaire zetel (43 jr.)

Benoemd:
- op 16 oktober 1931 tot apostolisch delegaat in Bulgarije
- op 30 november 1934 tot apostolisch delegaat in Turkije en Griekenland
- op 22 december 1944 tot apostolisch nuntius in Frankrijk

Kardinaal gecreëerd: op 12 januari 1953 door paus Pius XII, met S. Prisca als titelkerk (71 jr.)


Angelo Roncalli ontvangt de kardinaalsbiretta
Angelo Roncalli ontvangt de kardinaalsbiretta uit handen van de
Franse president Vincent Auriol op basis van het voorrecht
dat eertijds de Franse koningen hadden


Patriarch van Venetië: op 15 januari 1953 benoemd door paus Pius XII (71 jr.)


Paus gekozen: op 28 oktober 1958 tijdens het Conclaaf in Vaticaanstad, waarna hij de naam Johannes XXIII aannam (76 jr.)

Gekroond: op 4 november 1958 in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad (76 jr.)


Reportage over de kroningmis van Johannes XXIII


Overleden: op 3 juni 1963 in het Apostolisch Paleis in Vaticaanstad (81 jr.)

Uitvaart: op 6 juni 1963 in de Sint-Pietersbasiliek, waarna zijn lichaam werd bijgezet in de crypte onder de basiliek.


De graftombe van paus Johannes XXIII
De graftombe van paus Johannes XXIII onder de Sint-Pietersbasiliek
Na zijn zaligverklaring kreeg hij in 2001 een nieuwe rustplaats


Zalig verklaard: op 3 september 2000 door paus Johannes Paulus II

Heilig verklaard: op 27 april 2014 door paus Franciscus

Gedenkdag: 11 oktober (openingsdag van het Tweede Vaticaans Concilie)


De graftombe van de heilige paus Johannes XXIII
De graftombe in de Sint-Pieter waar paus Johannes XXIII
sinds 2001, na zijn zaligverklaring ligt opgebaard
(foto: Vatican Media)


Home > Pausschap > Johannes XXIII -naar boven
Het WAPEN van Paus JOHANNES XXIII


Het persoonlijke wapen van Paus Johannes XXIII


Beschrijving

Het wapen van paus Johannes XXIII bestaat uit een rood veld met een brede dwarsbalk van zilver met daaroverheen een zilveren toren, geflankeerd door twee zilveren heraldische lelies in de bovenste rode baan; in het schildhoofd een aanziende gaande leeuw in half profiel naar het voorbeeld van de Sint-Marcusleeuw.

Dit wapenschild is geplaatst op de schuingekruiste sleutels van het Pausschap, één van zilver en één van goud en bijeengehouden door een rood koord; dit alles wordt bekroond door de pauselijke tiara.


Ontwerp

Omdat Angelo Roncalli van eenvoudige afkomst was, voerde zijn familie geen wapen. Toen hij als bisschop een wapen moest kiezen, nam hij daarom het wapen van zijn geboorteplaats Sotto il Monte. Toen hij patriarch van Venetië werd, plaatste hij de gevleugelde leeuw van Sint Marcus als schildhoofd in zijn wapen, zoals voor de patriarchen aldaar gebruikelijk was.

Nadat Roncalli paus Johannes XXIII geworden was, behield hij dit wapen, inclusief de Venetiaanse leeuw van Sint Marcus. Volgens de wensen van de nieuwe Paus heeft de bekende kerkelijke heraldicus Mgr. Bruno Bernard Heim toen het hierbij afgebeelde wapen getekend.


Wapenspreuk

De wapenspreuk van paus Johannes XXIII luidde: Obedientia et Pax (Gehoorzaamheid en Vrede).


Links en Literatuur
- Wikipedia: Wapen van paus Johannes XXIII NL
- Bruno Bernard Heim: Kerkelijke heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II, Helmond 1979.

Home > Pausschap > Johannes XXIII -naar boven
De pauselijke HOFHOUDING


De pauselijke hofhouding wordt van oudsher ook wel aangeduid met de term pauselijke familia en omvat de naaste medewerkers van de Paus. Onder paus Johannes XXIII hebben de volgende mensen gediend (met tussen haakjes hun ambtstijd):


Privé-Secretaris: Mgr. Loris Capovilla (1958-1963)


Paus Johannes XXIII en zijn secretaris Loris Capovilla
Paus Johannes XXIII en zijn secretaris Loris Capovilla bij het
van een zilver masker voorziene lichaam van
de heilige paus Pius X in 1959
(foto: Luigi Felici/AP)


Huishoudelijk personeel: Zusters van de Italiaanse religieuze gemeenschap Suore delle Poverelle uit Bergamo

Pauselijk Kamerdienaar: Guido Gusso (1958-1963)


De latere paus Johannes XXIII en zijn kamerdienaar Guido Gusso
De latere paus Johannes XXIII en zijn kamerdienaar Guido Gusso


Majordomus van Zijne Heiligheid: Mgr. Federico Callori di Vignale (1959-1963)

Kamerheer van Zijne Heiligheid: Mgr. Mario Nasalli Rocca di Corneliano (1958-1963)

Auditor van Zijne Heiligheid: Mgr. Vittorio Bartoccetti (1959-1963)

Magister van het Apostolisch Paleis: Pater Mario Luigi Ciappi OP (1958-1963)


Pauselijk Ceremoniemeester: Mgr. Enrico Dante (1958-1963)


Paus Johannes XXIII en zijn ceremoniemeester Enrico Dante
Paus Johannes XXIII en zijn ceremoniemeester Enrico Dante


Pauselijk Lijfarts: Dr. Filippo Rocchi (-1963), Dr. Antonio Gasbarrini (1963)

Pauselijk Biechtvader: Mgr. Alfredo Cavagna


Home > Pausschap > Johannes XXIII -naar boven
MIJLPALEN


Mijlpalen uit het Pontificaat van paus Johannes XXIII:


1958:
- 28 oktober: Gekroond tot Paus, voor het laatst tijdens de traditionele 5 uur durende Mis in de Sint-Pietersbasiliek.
- 25 december: Bezoek aan twee ziekenhuizen in Rome als eerste Paus sinds 1870 die weer pastorale bezoeken in het bisdom Rome bracht.

1959:
- 25 januari: Aankondiging van het Tweede Vaticaans Concilie "ter vernieuwing en aanpassing van de Kerk aan de eisen van de moderne tijd".

1960:
- Bijeenroeping van de eerste diocesane synode voor het bisdom Rome.

1962:
- 4 oktober: Pelgrimsreis per trein naar de Italiaanse bedevaartsplaatsen Assisi en Loreto om te bidden voor het welslagen van het Concilie.
- 11 oktober: Opening van het Tweede Vaticaans Concilie in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad, waarbij 2381 bisschoppen van over de hele wereld aanwezig waren.
- 16-28 oktober: Bemiddeling tijdens de Cuba-crisis tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie.

1963:
- 11 april: Publicatie van de encycliek Pacem in Terris met een boodschap "over vrede onder alle volkeren in waarheid, gerechtigheid, liefde en vrijheid".


Home > Pausschap > Johannes XXIII -naar boven
VIDEO'S


Hieronder volgen enkele videofragmenten die op YouTube over paus Johannes XXIII te vinden zijn:Reportage over de uitvaart van paus Pius XII en
de keuze en de kroning van Johannes XXIII
De kroningsmis van paus Johannes XXIII (deel 1 van 25)
De opening van het Tweede Vaticaans Concilie op 11 oktober 1962
De zaligverklaring van Johannes XXIII en Johannes Paulus II
door paus Franciscus op 27 april 2014
Home > Pausschap > Johannes XXIII -naar boven
LINKS


Officiële Homepage: English - Deutsch - Français


Wikipedia: Nederlands - Deutsch - English - Français

De website van zijn geboortehuis: www.papagiovanni.com

Particuliere websites:

www.johannesxxiii.net - Papa Giovanni XXIII


Home > Pausschap > Johannes XXIII -naar boven
Katholiek.org © april 2005 / januari 2021