VIEREN
Liturgie
Sacramenten
Manifestaties
Terug naar de beginpagina
      De ROOMS-
KATHOLIEKE KERK

Het Pausschap
- Organen
- Attributen
- Gunstbewijzen
De Heilige Stoel
- Romeinse Curie
- Diplomatie
Paus Franciscus
- Eerdere pausen
- Sede Vacante
Bisdom Rome
Vaticaanstad
Kerkorganisatie
- Collegiale organen
Religieuze
gemeenschappen

Lekenorganisaties

     De Oosterse
Katholieke Kerken


Gastenboek
Over deze site
Links
Home > Pausschap > Paulus VI

H. Paulus VI
De 'pelgrim paus' die eerstmaals alle vijf werelddelen
bezocht en de liturgie ingrijpend moderniseerde
De 'pelgrim paus' die eerstmaals alle
vijf werelddelen bezocht en de
liturgie ingrijpend moderniseerde

Paus van 1963 - 1978

Paus Paulus VI

De handtekening van paus Paulus VI
Paus van 1963 - 1978

- Levensloop

- Wapen

- Huishouding

- Mijlpalen

- Video's

- Links


Home > Pausschap > Paulus VI - naar boven
LEVENSLOOP van PAULUS VI

Giovanni Battista Montini


Geboren: op 26 september 1897 in Concesio nabij Brescia in Italië als zoon van Giorgio Montini en Giuditta Alghisi

Gedoopt: op 30 september 1897 in de parochiekerk van Concesio met de namen Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini


Het geboortehuis van Giovanni Battista Montini
Het geboortehuis van Giovanni Battista Montini in Concesio
(foto via concesiopaolovi.it)


Priester gewijd: op 29 mei 1920 in de Dom van Brescia door Mgr. Giacinto Gaggia (22 jr.)


Benoemd:
- op 13 december 1937 tot Substituut-Staatssecretaris van de Heilige Stoel (40 jr.)
- op 29 november 1952 tot Pro-Secretaris voor Buitengewone Zaken op het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel (55 jr.)


Giovanni Battista Montini als Substituut-Staatssecretaris
Giovanni Battista Montini als Substituut-Staatssecretaris in 1937
(foto: Vatican News)


Aartsbisschop van Milaan: op 1 november 1954 benoemd door paus Pius XII (57 jr.)

Bisschop gewijd: op 12 december 1954 in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad door Eugenio kardinaal Tisserant (57 jr.)


Giovanni Battista Montini als aartsbisschop van Milaan
Giovanni Battista Montini als aartsbisschop
van Milaan temidden van arbeiders


Kardinaal gecreëerd: op 15 december 1958 door paus Johannes XXIII met SS. Silvestro e Martino ai Monti als titelkerk (61 jr.)


Paus gekozen: op 21 juni 1963 tijdens het Conclaaf in Vaticaanstad, waarna hij de naam Paulus VI aannam (65 jr.)

Gekroond: op 30 juni 1963 op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad (65 jr.)


Reportage over de kroning van paus Paulus VI


Overleden: op 6 augustus 1978 in de Pauselijke zomerresidentie in Castel Gandolfo (80 jr.)

Uitvaart: op 12 augustus 1978 op het Sint-Pietersplein, waarna zijn lichaam werd begraven onder de Sint-Pietersbasiliek.


Grafsteen voor paus Paulus VI
Grafsteen voor paus Paulus VI onder de Sint-Pietersbasiliek
(foto: Riccardov/Wikimedia Commons)


Zalig verklaard: op 19 oktober 2014 door paus Franciscus

Heilig verklaard: op 14 oktober 2018 door paus Franciscus

Gedenkdag: 29 mei (de dag van zijn priesterwijding)


Grafsteen voor paus Paulus VI
Grafsteen voor paus Paulus VI onder de Sint-Pietersbasiliek
zoals aangepast na zijn heiligverklaring in 2018
(foto: Andrea Papaccio/Wikimedia Commons)


Home > Pausschap > Paulus VI - naar boven
Het WAPEN van PAULUS VI
Beschrijving

Het wapen van paus Paulus VI bestaat uit een rood veld met daarop in de voet een zilveren berg bestaande uit 6 heuveltoppen, met daarboven geplaatst 3 zilveren heraldische lelies.

Dit wapenschild is geplaatst op de schuingekruiste sleutels van het Pausschap, één van zilver en één van goud en bijeengehouden door een rood koord; dit alles wordt bekroond door de pauselijke tiara.


Ontwerp

Dit wapen is sinds de 16e eeuw het familiewapen van de familie Montini, waarbij de afgebeelde heuveltoppen verwijzen naar de familienaam. Toen Giovanni Montini aartsbisschop van Milaan werd, werd het wapen enigszins vereenvoudigd en in een modernere stijl weergegeven.


Links en Literatuur
- Wikipedia: Wapen van paus Paulus VI NL
- Bruno Bernard Heim: Kerkelijke heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II, Helmond 1979.

Home > Pausschap > Paulus VI - naar boven
De HUISHOUDING van PAULUS VI


De pauselijke huishouding wordt van oudsher ook wel aangeduid met de term pauselijke familia en omvat de naaste medewerkers van de Paus. Onder paus Paulus VI hebben de volgende mensen gediend (met tussen haakjes hun ambtstijd):


Privé-Secretaris: Don Pasquale Macchi (1955/1963-1978)

Assistent-Secretaris: Pater John Magee SPS (1975-1978)


Paus Paulus VI en zijn secretaris Pasquale Macchi
Paus Paulus VI en zijn secretaris Pasquale MacchiDe hofhouding vóór de reorganisatie van 1967:

Majordomus van Zijne Heiligheid: Mgr. Federico Callori di Vignale (1963-1965)

Kamerheer van Zijne Heiligheid: Mgr. Mario Nasalli Rocca di Corneliano (1963-1967)

Auditor van Zijne Heiligheid: Mgr. Vittorio Bartoccetti (1963-1967)

Magister van het H. Apostolisch Paleis: Mario Luigi Ciappi OP (1963-1967)De huishouding na de reorganisatie van 1967:

Prefect van de Huishouding: Mgr. Mario Nasalli Rocca di Corneliano (1967-1969), Mgr. Jacques Martin (1969-1978)

Huishoudelijk personeel: 5 zusters onder leiding van zuster Giacomina

Kamerdienaar: Franco Ghezzi (-1978)


Pauselijk Ceremoniemeester: Mgr. Enrico Dante (1963-1965), Pater Annibale Bugnini CM (1967-1970), Mgr. Virgilio Noè (1970-1978)

Theoloog van het Pauselijk Huis: Mario Luigi Ciappi OP (1968-1978)

Predikant van het Pauselijk Huis:


Paus Paulus VI en zijn ceremoniemeester Virgilio Noè
Paus Paulus VI en zijn ceremoniemeester Virgilio Noè


Pauselijk Lijfarts: Dr. Mario Fontana

Assistent-Lijfarts: Dr. Renato Buzzonetti

Pauselijk Biechtvader: Pater Paolo Dezza SJ


Pauselijk Fotograaf: Luigi Felici

Organisator van de Pauselijke reizen: Pasquale Macchi (1964-1968), Jacques Martin (1964-1969), Paul Marcinkus (1968-1978)


Home > Pausschap > Paulus VI - naar boven
MIJLPALEN van PAULUS VI


Mijlpalen uit het Pontificaat van paus Paulus VI:


1963:
- 30 juni: Als laatste Paus gekroond met de pauselijke tiara, zij het tijdens een slechts 2 uur durende plechtigheid op het Sint-Pietersplein, in plaats van de vroegere 5 uur durende mis in de Sint-Pietersbasiliek.
- 2 juli: Ontmoeting met de Amerikaanse president John F. Kennedy in het Apostolisch Paleis in Vaticaanstad.*

1964:
- 4-6 januari: De eerste pauselijke vliegreis voor een pelgrimage naar het Heilig Land en Jeruzalem, waar hij als eerste Paus sinds 1439 een ontmoeting had met de patriarch van Constantinopel, Athenagoras I.
- 13 november: Paulus VI doet afstand van de tiara waarmee hij gekroond werd, zodat de opbrengst aan de armen in de Derde Wereld ten goede kon komen.*
- 2-5 december: Reis naar India, waar hij onder meer het 38e Internationaal Eucharistisch Congres in Bombay bijwoonde.

1965:
- 4 oktober: Reis naar New York waar hij als eerste Paus de Verenigde Naties toesprak en een ontmoeting had met president Lyndon B. Johnson.
- 8 december: Plechtige afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie dat in 1962 door zijn voorganger Johannes XXIII geopend was.

1966:
- 27 april: Eerste officiële ontmoeting met een minister van buitenlandse zaken van de Sovjet-Unie (Andrei Gromyko) in het Vaticaan.

1967:
- 26 maart: Publicatie van de encycliek Populorum Progressio waarin aandacht gevraagd werd voor de kloof tussen arme en rijke landen.
- 13 mei: Reis naar Fatima ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de verschijning van Maria aldaar.
- 25-26 juli: Reis naar Turkije waar een tweede ontmoeting met patriarch Athenagoras I van Constantinopel plaatsvond.

1968:
- 1 januari: Nieuwjaarsdag eerstmaals als Wereldvredesdag gevierd.
- 28 maart: Omvorming van de Pauselijke Hofhouding tot een soberder Pauselijke Huishouding, tevens het begin van een algehele modernisering van de Romeinse Curie.
- 25 juli: Publicatie van de omstreden encycliek Humanae Vitae over het menselijk leven, het huwelijk en geboorteregeling.
- 22-24 augustus: Reis naar Colombia in Zuid-Amerika, waar hij onder meer het 39e Internationaal Eucharistisch Congres in Bogota bijwoonde.

1969:
- 31 juli-2 augustus: Reis naar Oeganda en daarmee de eerste Paus die Afrika bezocht.

1970:
- 14 september: Opheffing van de pauselijke gardekorpsen, op de Zwitserse Garde na.
- 26 November-5 december: Reis naar het Verre Oosten, waarbij onder meer Bombay, Sydney en Hongkong werden bezocht en waar in Manila op de Filippijnen gepoogd werd een aanslag op hem te plegen.

1974:
- 24 december: Plechtige opening van het Heilig Jaar 1975.

1977:
- 28-29 april: Ontmoeting met de aartsbischop van Canterbury, Donald Coggan, hoofd van de Anglicaanse kerk.

1978:
- 9 mei: De Rode Brigades vermoorden zijn studievriend, de Italiaanse politicus Aldo Moro, iets dat Paulus VI zeer aangrijpt.


Meer over het pontificaat van paus Paulus VI:
- Wikipedia: Nederlands NL - Deutsch DE - English GB - Français FR

Home > Pausschap > Paulus VI - naar boven
VIDEO'S over PAULUS VI


Hieronder volgen enkele videofragmenten die op YouTube over paus Paulus VI te vinden zijn:Reportage over de kroning van paus Paulus VI in 1963
Bezoek van paus Paulus VI aan de Verenigde Staten in 1965
Hommage aan paus Paulus VI in foto's
Home > Pausschap > Paulus VI - naar boven
LINKS over PAULUS VI


Officiële Homepage: English GB - Deutsch DE - Français FR


Wikipedia: Nederlands NL - Deutsch DE - English GB - Français FR


Hommage van zijn geboorteplaats: www.concesiopaolovi.it IT

Het Instituut "Paolo VI": www.istitutopaolovi.it IT


Home > Pausschap > Paulus VI - naar boven
Katholiek.org © april 2005 / januari 2021