VIEREN
Liturgie
Sacramenten
Manifestaties
Terug naar de beginpagina
      De ROOMS-
KATHOLIEKE KERK

Het Pausschap
- Organen
- Attributen
- Gunstbewijzen
De Heilige Stoel
- Romeinse Curie
- Diplomatie
Paus Franciscus
- Eerdere pausen
- Sede Vacante
Bisdom Rome
Vaticaanstad
Kerkorganisatie
- Collegiale organen
Religieuze
gemeenschappen

Lekenorganisaties

     De Oosterse
Katholieke Kerken


Gastenboek
Over deze site
Links
Home > Vaticaanstad > Volkslied

Volkslied van Vaticaanstad

ALGEMEEN


Als onafhankelijk staatsgebied heeft Vaticaanstad ook een eigen volkslied.

Sinds 1950 is dat de Inno e Marcia Pontificale, die wordt gespeeld bij officiële gelegenheden in aanwezigheid van de Paus, één van zijn legaten of bij de aanbieding van geloofsbrieven door een pauselijke nuntius.

Start de onderstaande videospeler om de Inno e Marcia Pontificale te beluisteren:
De Italiaanse tekst van de Inno e Marcia Pontificale is geschreven door Antonio Allegra (1905-1969), de Latijnse tekst door Mgr. Raffaello Lavagna (geb. 1918). De muziek is gecomponeerd door Charles Gounod (1818-1893), ter gelegenheid van het priesterjubileum van paus Pius IX in 1869.


Home > Vaticaanstad > Volkslied - naar boven
GESCHIEDENIS


Het eerste volkslied van de voormalige Pauselijke of Kerkelijke Staten was de hymne (Gran) Marcia Trionfale die in 1857 gecomponeerd was door Viktor/Vittorino Hallmayr, kapelmeester van het Oostenrijkse Graaf Kinsky-regiment dat destijds in de Pauselijke Staten gelegerd was.

Deze hymne werd vermoedelijk voor het eerst gespeeld op 9 juni 1857 toen paus Pius IX een bezoek bracht aan Bologna. Het stuk bleek direct populair en werd gedurende de hele rondreis van deze paus gespeeld, evenals bij zijn terugkeer in Rome op 5 september 1857. Ook ter gelegenheid van het sluiten van de Lateraanse Verdragen op 11 februari 1929 was de Marcia Trionfale in de straten van Rome te horen.

Start de onderstaande videospeler om de Gran Marcia Trionfale te beluisteren:
In aanloop naar het Heilig Jaar 1950 besloot paus Pius XII de Marcia Trionfale van Hallmayr te vervangen door de Inno e Marcia Pontificale, die in 1869 door Charles Gounod gecomponeerd was en wat meer religieus van aard was - Pius XII vond de oude Marcia Trionfale meer als een wals klinken. Het nieuwe volkslied werd voor het eerst alszodanig uitgevoerd op kerstavond 1949 op het Damasusplein van het Apostolisch Paleis.*

Omdat het als een gemis werd ervaren dat de nieuwe Inno e Marcia Pontificale geen Latijnse tekst had, werd in 1983, ter gelegenheid van het 15-jarige ambtsjubileum van paus Johannes Paulus II, door Mgr. Raffaello Lavagna een vierstemmige Latijnse versie geschreven. Dit is echter geen vertaling van de Italiaanse, maar een geheel nieuw geschreven tekst. De Italiaanse versie bleef echter wel de meest gebruikte.


Links en bronnen
- Vaticaanse persdienst: Inno Pontificio
- National Anthems: Vatican (Holy See)
- Wikipedia - Inno e Marcia Pontificale: Nederlands - Deutsch - English
- Wikipedia - Marcia Trionfale: Deutsch - English

Home > Vaticaanstad > Volkslied - naar boven
Italiaanse tekst:
Inno

Roma immortale di Martiri e di Santi,
Roma immortale accogli i nostri canti:
Gloria nei cieli a Dio nostro Signore,
Pace ai Fedeti, di Cristo nell'amore.
A Te veniamo, Angelico Pastore,
In Te vediamo il mite Redentore,
Erede Santo di vera e santa Fede;
Conforto e vanto a chi combate e crede,
Non prevarranno la forza ed il terrore,
Ma regneranno la Verità, l'Amore.

Marcia Pontificale

Salve Salve Roma, patria eterna di memorie,
Cantano le tue glorie mille palme e mille altari.
Roma degli apostoli, Madre guida dei Rendenti,
Roma luce delle genti, il mondo spera in te!
Salve Salve Roma, la tua luce non tramonta,
Vince l'odio e l'onta lo splendor di tua beltà.
Roma degli Apostoli, Madre e guida dei Redenti,
Roma luce delle genti, il mondo spera in te!Nederlandse vertaling:

Hymne

O onsterfelijk Rome, stad van martelaren en heiligen,
O onsterfelijk Rome, aanhoor onze gezangen:
Glorie in de Hemel aan God onze Heer,
Vrede aan de mensen, die Christus beminnen!
Naar U gaan wij, engelachtige Herder,
In U zien wij de ons gezonden Verlosser,
Heilige erfgenaam van het ware en heilige Geloof;
Troost en Veilige Have voor hen die strijden en geloven,
Kracht en Onderdrukking zullen niet standhouden,
Maar Waarheid en Liefde zullen regeren.

Pontificale Mars

Heil Heil Rome, eeuwig vaderland van onze herinneringen,
Duizend palmtakken en duizend altaren zingen jouw lof.
Rome van de apostelen, moeder en leidsvrouwe van de Uitverkorenen,
Rome, licht van de naties, op jou hoopt de wereld!
Heil Heil Rome, jouw licht zal nooit doven;
De pracht van jouw schoonheid verdrijft haat en schande.
Rome van de apostelen, moeder en leidsvrouwe van de Uitverkorenen,
Rome, licht van de naties, op jou hoopt de wereld!


Home > Vaticaanstad > Volkslied - naar boven
Latijnse tekst:

O Felix Roma
(Chorus:)
O felix Roma – o Roma nobilis:
Sedes es Petri, qui Romae effudit sanguinem,
Petri cui claves datae
sunt regni caelorum.

Pontifex, Tu successor es Petri;
Pontifex, Tu magister es tuos confirmans fratres;
Pontifex, Tu qui Servus servorum Dei,
hominumque piscator, pastor es gregis,
ligans caelum et terram.

Pontifex, Tu Christi es Vicarius super terram,
rupes inter fluctus, Tu es pharus in tenebris;
Tu pacis es vindex, Tu es unitatis custos,
vigil libertatis defensor; in Te potestas.

(Vox acuta, vox altera ab acuta:)

Tu Pontifex, firma es petram, et super petram
hanc aedificata est Ecclesia Dei.

(Vox media, vox gravis:)

Pontifex, Tu Christi es Vicarius super terram,
rupes inter fluctus, Tu es pharus in tenebris;
Tu pacis es vindex, Tu es unitatis custos,
vigil libertatis defensor; in Te potestas.

(Chorus:)
O felix Roma – O Roma nobilis.Nederlandse vertaling:

O Gelukkig Rome
(koor:)
O gelukkig Rome, O edel Rome,
Gij zijt de zetel van Petrus, die te Rome zijn bloed vergoot,
Van Petrus aan wie overhandigd zijn de sleutels
tot het hemelse koninkrijk.

Gij, Paus, zijt de opvolger van Petrus,
Gij, Paus, zijt de meester en de steun van Uw broeders,
Gij, Paus, zijt de dienaar der dienaren Gods,
En mensenvisser, herder van Uw kudde,
Schakel tussen hemel en aarde.

Gij, Paus, zijt de plaatsvervanger van Christus op aarde,
Rots in de branding, lichtbaken in de duisternis,
Gij zijt de hoeder van de vrede, Gij zijt de bewaker van de eenheid,
Waakzame verdediger van de vrijheid; aan U is de heerschappij.

(sopraan en alt:)

Gij, Paus, zijt de vaste rots; en op deze rots
is Gods Kerk gebouwd.

(tenor en bas:)

Gij, Paus, zijt de plaatsvervanger van Christus op aarde,
Rots in de branding, lichtbaken in de duisternis,
Gij zijt de hoeder van de vrede, Gij zijt de bewaker van de eenheid,
Waakzame verdediger van de vrijheid; aan U is de heerschappij.

(koor:)
O gelukkig Rome, O edel Rome.


(Waar in de tekst sprake is van "Roma" wordt niet de stad, noch de Paus, Petrus of zelfs Christus bedoeld, maar de Rooms-Katholieke Kerk)


Home > Vaticaanstad > Volkslied - naar boven
Katholiek.org © april 2005 / januari 2021