VIEREN
Liturgie
Sacramenten
Manifestaties
Terug naar de beginpagina
      De ROOMS-
KATHOLIEKE KERK

Het Pausschap
- Organen
- Attributen
- Gunstbewijzen
De Heilige Stoel
- Romeinse Curie
- Diplomatie
Paus Franciscus
- Eerdere pausen
- Sede Vacante
Bisdom Rome
Vaticaanstad
Kerkorganisatie
- Collegiale organen
Religieuze
gemeenschappen

Lekenorganisaties

     De Oosterse
Katholieke Kerken


Gastenboek
Over deze site
Links
Home > Vieren > Manifestaties > Themajaren

Kerkelijke themajaren
Uitgeroepen door:
- Paulus VI - Johannes Paulus II -
- Benedictus XVI - Franciscus -

INLEIDING


Om de zoveel tijd roept de Paus een themajaar uit om bijzondere aandacht te besteden aan bepaalde onderdelen van het geloof. Een themajaar omvat uiteenlopende activiteiten, zowel in de parochies en bisdommen als centraal in Rome.


Regionale themajaren

Naast de themajaren die de Paus voor de gehele wereldkerk uitroept, worden ook per land of per (aarts)bisdom wel vergelijkbare themajaren gehouden.

Een voorbeeld is het Jaar van de Eucharistie dat van 1 december 2019 t/m 22 november 2020 in het aartsbisdom Utrecht georganiseerd werd.


Let op: het onderstaande overzicht van themajaren is waarschijnlijk nog niet volledig en kan dus nog worden aangevuld.

Home > Vieren > Manifestaties > Themajaren - naar boven
THEMAJAREN onder PAULUS VI


Tijdens zijn pontificaat van 1963 t/m 1978 heeft paus Paulus VI, naast de viering van het Heilig Jaar 1975, de volgende kerkelijke themajaren uitgeroepen:


Jaar van het Geloof
- Van 29 juni 1967 tot 29 juni 1968.
- Ter gelegenheid van het 19e eeuwfeest van de marteldood van de H. apostelen Petrus en Paulus.
- Ter afsluiting sprak paus Paulus VI het Credo van het Volk van God uit.


Home > Vieren > Manifestaties > Themajaren - naar boven
THEMAJAREN onder JOHANNES PAULUS II


Tijdens zijn pontificaat van 1978 t/m 2005 heeft paus Johannes Paulus II, naast de viering van het Heilig Jaar van de Verlossing (1983-1984) en het Jubeljaar 2000, de volgende kerkelijke themajaren uitgeroepen:


Mariajaar
- Van 7 juni 1987 tot 15 augustus 1988.
- Uitgeroepen op nieuwjaarsdag 1987 als voorbereiding op het nieuwe millennium.
- Dit jaar stond in het teken van de 70e verjaardag van de Mariaverschijningen in Fatima. Op 25 maart 1987 had de zeer aan Maria toegewijde Johannes Paulus II zijn encycliek Redemptoris Mater uitgebracht.


Jaar van het Gezin
- Van 1993 tot 1994.
- Uitgeroepen naar aanleiding van het Internationale Jaar van het Gezin van de Verenigde Naties.
- Hoogtepunt waren de eerste Wereldgezinsontmoetingsdagen die in oktober 1994 gehouden werden.


Jaar van Jezus Christus
- 1997.
- Eerste van drie jaren ter voorbereiding op het Jubeljaar 2000 en het derde christelijke millennium.
- Naast Jezus Christus werd in dit jaar aandacht besteed aan de goddelijke deugd van het Geloof, het sacrament van de Doop en aan Maria als de Vrouwe van het Geloof.


Jaar van de Heilige Geest
- 1998.
- Tweede van drie jaren ter voorbereiding op het Jubeljaar 2000 en het derde christelijke millennium.
- Naast de Heilige Geest werd in dit jaar aandacht besteed aan de goddelijke deugd van de Hoop, het sacrament van het Vormsel en aan Maria als de Vrouwe van de Hoop.


Jaar van God de Vader
- 1999.
- Derde van drie jaren ter voorbereiding op het Jubeljaar 2000 en het derde christelijke millennium.
- Naast God de Vader werd in dit jaar aandacht besteed aan de goddelijke deugd van de Liefde, het sacrament van de Verzoening en aan Maria als de Vrouwe van de Liefde.


Jaar van de Rozenkrans
- Van oktober 2002 tot oktober 2003.
- Ter bevordering van het rozenkransgebed als het "overwegen met Maria van het gelaat van Christus".


Jaar van de Eucharistie
- Van oktober 2004 tot oktober 2005.
- Aangekondigd op het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament, juni 2004.
- Om het nieuwe millennium bij de bron van het geloof te laten beginnen en Christus in de Eucharistie te tonen.
- Documenten en berichten m.b.t. dit jaar: RKDocumenten.nl

Het Jaar van de Eucharistie
Collage voor het Jaar van de Eucharistie


Home > Vieren > Manifestaties > Themajaren - naar boven
THEMAJAREN onder BENEDICTUS XVI


Tijdens zijn pontificaat van 2005 t/m 2013 heeft paus Benedictus XVI de volgende kerkelijke themajaren uitgeroepen:


Paulusjaar
- Van 28 juni 2008 tot 29 juni 2009.
- Ter viering van de 2000e geboortedag van de H. Paulus als Apostel van de Heidenen.
- Documenten en berichten m.b.t. dit jaar: RKDocumenten.nl


Jaar van de Priester
- Van 19 juni 2009 tot 11 juni 2010.
- Ter gelegenheid van de 150e verjaardag van het overlijden van de H. Jean-Marie Vianney, beter bekend als de pastoor van Ars.
- Dit jaar werd afgesloten met een Internationale Priesterontmoeting op 11 juni 2010 in Rome.
- Documenten en berichten m.b.t. dit jaar: RKDocumenten.nl


Jaar van het Geloof
- Van 11 oktober 2012 tot en met 24 november 2013.
- Aangekondigd door paus Benedictus XVI op 16 oktober 2011 bij de afsluiting van de eerste internationale ontmoeting over de nieuwe evangelisatie.
- De opening was op de 50e verjaardag van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en de sluiting op het hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal.
- Documenten en berichten m.b.t. dit jaar: RKDocumenten.nl

Logo van het Jaar van het Geloof


Home > Vieren > Manifestaties > Themajaren - naar boven
THEMAJAREN onder FRANCISCUS


Tijdens zijn pontificaat heeft paus Franciscus, naast de viering van het Heilig Jaar van Barmhartigheid in 2016, de volgende kerkelijke themajaren uitgeroepen:


Jaar van het Godgewijde Leven
- Van 29 november 2014 tot en met 2 februari 2016.
- Om meer aandacht te besteden aan het religieuze leven binnen de Kerk, mede naar aanleiding van dat 50 jaar eerder Perfectae Caritatis, het decreet over het religieuze leven van het Tweede Vaticaans Concilie uitkwam.
- Documenten en berichten m.b.t. dit jaar: RKDocumenten.nl

Jaar van het Godgewijde Leven


Jaar van St. Jozef
- Van 8 december 2020 tot 8 december 2021.
- Ter gelegenheid van het feit dat 150 jaar geleden de zalige paus Pius IX de H. Jozef uitriep tot patroon van de Wereldkerk.
- Het themajaar is bedoeld ter bevordering van de devotie tot de H. Jozef als bruidegom van de H. Maagd Maria, voedstervader van Jezus en patroon van de Wereldkerk.
- Meer informatie: Vatican News GB


Jaar van het Gezin
- Van 19 maart 2021 tot 26 juni 2022.
- Ter gelegenheid van het feit dat paus Franciscus vijf jaar eerder de apostolische exhortatie Amoris Laetita over huwelijk en gezin publiceerde.
- De afsluiting van dit jaar is tijdens de 10e editie van de Wereldgezinsontmoetingsdagen in 2022 in Rome.
- Meer informatie: Vatican News GB


Home > Vieren > Manifestaties > Themajaren - naar boven
Katholiek.org © april 2005 / januari 2021