VIEREN
Liturgie
Sacramenten
Manifestaties
Terug naar de beginpagina
      De ROOMS-
KATHOLIEKE KERK

Het Pausschap
- Organen
- Attributen
- Gunstbewijzen
De Heilige Stoel
- Romeinse Curie
- Diplomatie
Paus Franciscus
- Eerdere pausen
- Sede Vacante
Bisdom Rome
Vaticaanstad
Kerkorganisatie
- Collegiale organen
Religieuze
gemeenschappen

Lekenorganisaties

     De Oosterse
Katholieke Kerken


Gastenboek
Over deze site
Links
Home > Lekenorganisaties

Lekenorganisaties
Katholieke gelovigen hebben zich in de loop der eeuwen
verenigd in vele soorten lekenorganisaties
Katholieke gelovigen hebben zich in de
loop der eeuwen verenigd in vele
soorten lekenorganisatiesDeze verschillende categoriën zullen apart worden besproken. Daarbij zullen telkens enkele basisgegevens van bekende en minder bekende organisaties worden vermeld, waarbij de nadruk op Nederland ligt, maar ook enkele bekende buitenlandse organisaties worden genoemd. Vanwege de grote aantallen kan van volledigheid echter geen sprake zijn.

Home > Lekenorganisaties - naar boven
INLEIDING


Plaats in de Kerk

Naast de kerkelijke hiërarchie, waarin de gewijde ambtsdragers verbonden zijn en de religieuze gemeenschappen, waarin zij die geloften hebben afgelegd verenigd zijn, kent de Rooms-Katholieke Kerk ook velerlei organisaties van katholieke lekengelovigen.

Voorzover aangelegenheden van de lekenorganisaties onder de bevoegdheid van de Heilige Stoel vallen, werden deze binnen de Romeinse curie geregeld door de Pauselijke Raad voor de Leken. De taken en bevoegdheden van deze raad werden in 2016 overgedragen aan het nieuwe Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven.

In 2013 nodigde paus Franciscus talrijke broederschappen uit voor een samenkomst in Rome, waarbij hij ze aanmoedigde de volksdevotie te versterken:Paus Franciscus viert een mis met vertegenwoordigers
van talrijke lekenorganisaties, elk gekleed
in hun kenmerkende gewaden


Plaats in de wereld

Omdat de lekengelovigen in de eerste plaats een leven in de wereld van alledag leiden, zijn de organisaties waarin zij zich verenigen, meer dan de kerkelijke hiërarchie en de religieuze gemeenschappen, door de wereldlijke ontwikkelingen beïnvloed.

De katholieke lekenorganisaties hebben daarom veel kenmerken met puur wereldlijke samenwerkingsverbanden gemeen, waardoor het onderscheid tussen beiden niet altijd even scherp is, met name in de tijd dat Kerk en staat nog niet zo sterk gescheiden waren als tegenwoordig.


Home > Lekenorganisaties - naar boven
Katholiek.org © april 2005 / januari 2021