VIEREN
Liturgie
Sacramenten
Manifestaties
Terug naar de beginpagina
      De ROOMS-
KATHOLIEKE KERK

Het Pausschap
- Organen
- Attributen
- Gunstbewijzen
De Heilige Stoel
- Romeinse Curie
- Diplomatie
Paus Franciscus
- Eerdere pausen
- Sede Vacante
Bisdom Rome
Vaticaanstad
Kerkorganisatie
- Collegiale organen
Religieuze
gemeenschappen

Lekenorganisaties

     De Oosterse
Katholieke Kerken


Gastenboek
Over deze site
Links
Home > Pausschap > Franciscus

Franciscus
De eerste paus uit Latijns-Amerika,
die zijn ambt in dienst van
de armen stelt
De eerste paus uit Latijns-Amerika, die zijn
ambt in dienst van de armen stelt

Paus sinds 2013

Paus Franciscus (foto: Franco Origlia/Getty)
De handtekening van paus Franciscus

Home > Pausschap > Franciscus - naar boven
LEVENSLOOP van paus FRANCISCUS

Jorge Mario Bergoglio


Geboren: op 17 december 1936 in Buenos Aires (Argentinië) als zoon van Mario Jose Bergoglio and Regina Maria Sivori

Gedoopt: op 25 december 1936 in de basiliek María Auxiliadora van de parochie San Carlos Borromeo in Buenos Aires


Het geboortehuis van Jorge Bergoglio in Buenos Aires
Het geboortehuis van Jorge Bergoglio in Buenos Aires
(foto: John Malathronas/CNN)


Intrede: op 11 maart 1958 als novice in de Jezuïetenorde (21 jr.)

Priester gewijd: op 13 december 1969 in de kapel van het Colegio Máximo de San Miguel in Buenos Aires door aartsbisschop Ramón José Castellano (32 jr.)


Jorge Bergoglio als pasgewijd priester
Jorge Bergoglio (2e van links) als pasgewijd priester
(foto: Vatican News/fam. Bergoglio)


Professie: op 22 april 1973 als lid van de Jezuïetenorde (36 jr.)

Gekozen: op 31 juli 1973 tot provinciaal overste van de Jezuïten in Argentinië (36 jr.)

Hulpbisschop van Buenos Aires: op 20 mei 1992 benoemd door paus Johannes Paulus II (55 jr.)

Bisschop gewijd: op 27 juni 1992 in de kathedraal van Buenos Aires, met Auca in Spanje als titulaire zetel (55 jr.)


Bisschop Jorge Bergoglio draagt een mis op
Bisschop Jorge Bergoglio draagt in 1998 een mis op
in de achterbuurten van Buenos Aires
(foto: Reuters/Parroquia Virgen de Caacupe)


Aartsbisschop van Buenos Aires: op 28 februari 1998 benoemd door paus Johannes Paulus II (62 jr.)

Kardinaal gecreëerd: op 21 februari 2001 door paus Johannes Paulus II met S. Roberto Bellarmino als titelkerk (64 jr.)


Jorge Bergoglio bij zijn creatie tot kardinaal
Paus Johannes Paulus II creëert Jorge Bergoglio tot kardinaal
(foto: L'Osservatore Romano)


Paus gekozen: op 13 maart 2013 tijdens het Conclaaf in Vaticaanstad, waarna hij de naam Franciscus aannam (76 jr.)

Inauguratie: op 19 maart 2013 op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad (76 jr.)


Samenvatting van de inauguratie van paus Franciscus


Home > Pausschap > Franciscus - naar boven
Het WAPEN van paus FRANCISCUS


Het persoonlijke wapen van paus Franciscus


Beschrijving

Het wapen van paus Franciscus bestaat uit een blauw veld met daarop de volgende symbolen: middenbovenaan staat het embleem van de Jezuïtenorde, bestaande uit een gouden zon met daarop in rode letters het Christusmonogram IHS, voorzien van een kruis en drie zwarte spijkers.

Linksonderaan staat een gouden achtpuntige ster en rechtsonderaan de eveneens gouden bloemen van de Polianthes Tuberosa-plant.

Dit wapenschild is geplaatst op de schuingekruiste sleutels van het Pausschap, één van zilver en één van goud en bijeengehouden door een rood koord.

Boven dit geheel staat een witte mijter, voorzien van drie gouden banden en twee afhangende rode stroken (infulae), elk voorzien van een gouden kruisje.

Onder het wapen staat tenslotte de wapenspreuk: MISERANDO ATQUE ELIGENDO.


Ontwerp

Het wapen van paus Franciscus is nagenoeg hetzelfde als het wapen dat hij al sinds 1991 als hulpbisschop en later als aartsbisschop van Buenos Aires voerde. Alleen was toen de ster vijfpuntig, leken de bloemen meer op een druiventros en waren beide symbolen zilver van kleur. De ontwerper van het oorspronkelijke wapen is niet bekend.

Bij de presentatie van het nieuwe pauselijk wapen werden de bloemen, die in het Spaans flor del nardo heten, door het Vaticaan abusievelijk vertaald als fiore di nardo. In het Italiaans is dat echter de benaming voor de Nardus, een grasachtige plant die vooral in India voorkomt.

Paus Benedictus XVI plaatste in 2005 voor het eerst een mijter boven zijn wapen, in plaats van de aloude pauselijke tiara. Ook voorzag hij zijn wapen eerstmaals van het pauselijke pallium, maar dit heeft paus Franciscus weer weggelaten.


Betekenis

Het embleem van de Jezuïtenorde met de letters IHS staat uiteraard voor Jezus Christus, de Redder der Mensen (Iesus Hominum Salvator), waarbij het kruis en de 3 spijkers Zijn lijden symboliseren.

De gouden ster linksonder in het wapen staat voor de heilige maagd Maria, Moeder van Christus en van de Kerk. Een gouden of zilveren ster is al sinds mensenheugenis een symbool voor Maria, die onder meer wordt vereerd als Sterre der Zee (Stella Maris).

De bloemen rechtsonder verwijzen naar de heilige Jozef, de echtgenoot van Maria en schutspatroon van de Kerk. Traditioneel wordt Jozef afgebeeld met in zijn hand een tak witte lelies, als symbool van de kuisheid.

Omdat die bloem echter niet in Latijns-Amerika voorkomt, wordt hij daar afgebeeld met een tak van de er op lijkende Polianthes Tuberosa. Deze plant wordt om die reden ook wel Jozefsstaf genoemd. Heel toepasselijk vond de plechtige inauguratie van paus Franciscus plaats op 19 maart 2013, de feestdag van Sint Jozef.

De mijter boven dit wapen staat, anders dan de vroegere tiara, louter voor het geestelijke gezag van de Paus. De drie gouden banden waarmee deze mijter versierd is, symboliseren de opdracht om het geloof te verkondigen, de gelovigen te heiligen en de Kerk te besturen.


Wapenspreuk

De wapenspreuk MISERANDO ATQUE ELIGENDO is een zinsdeel uit een homilie van de Angelsaksische monnik Beda de Eerbiedwaardige (ca. 672-735) over de apostel Mattheüs: Vidit ergo lesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me. (vert.: Jezus zag een tollenaar en omdat hij vol erbarmen naar hem keek en hem uitverkoos, zei Hij: ‘volg Mij’).

Ook paus Franciscus beschouwde zichzelf in zijn jeugd als een zondaar over wie Christus zich heeft ontfermd (miserando) en door Hem is geroepen (eligendo).Home > Pausschap > Franciscus - naar boven
De HUISHOUDING van paus FRANCISCUS


De pauselijke huishouding wordt van oudsher ook wel aangeduid met de term pauselijke familia en omvat de naaste medewerkers van de Paus. Onder paus Franciscus dienen de volgende mensen (met tussen haakjes hun ambtstijd):


Eerste Secretaris: Mgr. Alfred Xuereb (2013-2014), Mgr. Fabián Pedacchio Leaniz (2014-2019), Fr. Gonzalo Aemilius (2020-heden)

Tweede Secretaris: Mgr. Fabián Pedacchio Leaniz (2013-2014), Yoannis Lahzi Gaid (2014-2020), Fr. Fabio Salerno (2020-heden)


Paus Franciscus en zijn secretaris Fabián Pedacchio
Paus Franciscus en zijn secretaris Fabián Pedacchio
(foto: Vatican News)


Prefect van de Huishouding: Mgr. Georg Gänswein (2013-2020)

Huishoudelijk personeel: Paus Franciscus heeft geen eigen huishoudelijk personeel omdat hij na zijn uitverkiezing in het Vaticaanse gastenverblijf Casa Santa Marta is blijven wonen.

Kamerdienaar: Sandro Mariotti (2013-heden)

Assistent-Kamerdienaar: Pierluigi Zanetti (2013-heden)


Pauselijk Ceremoniemeester: Mgr. Guido Marini (2013-2021), Mgr. Diego Giovanni Ravelli (2021-heden)

Theoloog van het Pauselijk Huis: Wojciech Giertych OP (2013-heden)

Predikant van het Pauselijk Huis: Fr. Raniero Cantalamessa OFMCap (2013-heden)


Paus Franciscus en zijn ceremoniemeester Guido Marini
Paus Franciscus en zijn ceremoniemeester Guido Marini
(foto: AP)


Pauselijk Lijfarts: Dr. Fabrizio Soccorsi (2015-2020), Dr. Roberto Bernabei (2021-heden)

Persvoorlichter: Federico Lombardi SJ (2013-2016)

Organisator van de Pauselijke reizen: Alberto Gasbarri (2013-2016), Mauricio Rueda Beltz (2016-2020)


Home > Pausschap > Franciscus - naar boven
MIJLPALEN van paus FRANCISCUS


Mijlpalen uit het Pontificaat van paus Franciscus:


2013:
- 29 juni: Publicatie van de encycliek Lumen Fidei, die al grotendeels door zijn voorganger Benedictus XVI geschreven was.
- 8 juli: Bezoek aan het Italiaanse eiland Lampedusa om de aandacht te vestigen op het lot van de bootvluchtelingen.
- 22-29 juli: Deelname aan de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro.
- 28 september: Oprichting van een Raad van Kardinalen ter advisering over een eventuele hervorming van het bestuur van de Kerk.

2014:
- 27 april: Heiligverklaring van paus Johannes XXIII en Johannes Paulus II.
- 24-26 mei: Pastorale reis naar Jordanië, Palestina en Israël.
- 5-19 oktober: Buitengewone bisschoppensynode over huwelijk, gezin en seksualiteit, waarbij voorafgaand een vragenlijst hierover naar alle kerkprovincies werd gestuurd.

2015:
- 15-19 januari: Bezoek aan de Filipijnen, waarbij de slotviering in Manila door naar schatting 6 miljoen mensen werd bijgewoond en daarmee de best bezochte pauselijke mis ooit is.
- 18 juni: Publicatie van de encycliek Laudato Si over een integrale ecologie.
- 25 september: Toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
- 8 december: Opening van het bijzondere Heilig Jaar van Barmhartigheid.

2016:
- 25-31 juli: Deelname aan de Wereldjongerendagen in Krakau.

2018:
- 22 september: Sluiting van een voorlopig akkoord met China over de wijze van benoeming van katholieke bisschoppen.
- 14 oktober: Heiligverklaring van paus Paulus VI en Mgr. Oscar Romero, de in 1980 vermoorde aartsbisschop van Salvador.

2019:
- 22-27 januari: Deelname aan de Wereldjongerendagen in Panama-Stad.
- 21-24 februari: Conferentie over het seksueel misbruik in de Kerk waar eerstmaals alle voorzitters van de 114 bisschoppenconferenties in de wereld aan deelnamen.
- 7-27 oktober: Bijzondere bisschoppensynode over de pastorale problemen in het Amazonegebied.

2020:
- 27 maart: Buitengewone zegen Urbi et Orbi met het Allerheiligst Sacrament voor alle mensen die door de coronapandemie getroffen zijn.
- 3 oktober: Ondertekening van de encycliek Fratelli tutti in Assisi.

2021:
- 5-7 maart: Pelgrimage naar Irak, als eerste Paus die dit land bezoekt, en daar onder meer een ontmoeting met de patriarch van de Chaldeeuws-Katholieke Kerk.
- 4 oktober: Dringende oproep om klimaatverandering tegen te gaan tijdens een bijeenkomst met 40 religieuze leiders.
- 10 oktober: Plechtige opening van de bisschoppensynode voor een synodale kerk.

2022:
- 19 maart: Publicatie van de apostolische constitutie Praedicate Evangelium ter hervorming van de Romeinse Curie.
- 25 maart: Toewijding van Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekt Hart van Maria.
- 24-29 juli: Reis naar Canada als boetedoening voor de inheemse kinderen die slachtoffer werden van het katholiek onderwijs.
- 4 september: Zaligverklaring van paus Johannes Paulus I.

2023:
- 5 januari: Uitvaart van zijn voorganger, emeritus-paus Benedictus XVI.
- 31 jan.- 5 feb.: Reis naar de Democratische Republiek Congo en Zuid-Soedan.
- 28-30 april: Pastorale reis naar Hongarije.
- 1-6 augustus: Deelname aan de Wereldjongerendagen in Lissabon.
- 4-29 oktober: Eerste zitting van de Bisschoppensynode over synodaliteit, waarbij voor het eerst ook 40 vrouwen stemrecht hebben.


Meer over het pontificaat van paus Franciscus:
- Wikipedia: Nederlands NL - Deutsch DE - English GB - Français FR

Home > Pausschap > Franciscus - naar boven
CIJFERS & RECORDS van paus FRANCISCUS


Paus Franciscus is:

- de allereerste Paus uit Latijns-Amerika;

- de eerste niet-Europese Paus sinds Gregorius III in 731;

- de eerste jezuïtenpater die tot Paus gekozen is en daarmee tevens het eerste lid van een religieuze orde sinds paus Gregorius XVI in 1831;

- de eerste Paus die een nog niet eerder gevoerde pausnaam kiest sinds paus Lando in 913;

- de eerste Paus sinds 1588 die niet meer in het Apostolisch Paleis woont;

- de Paus die op één dag de meeste personen zalig verklaarde, namelijk 803 op 12 mei 2013;

- de eerste Paus die een bezoek bracht aan een actueel oorlogsgebied, namelijk de Centraal Afrikaanse Republiek in 2015;

- de eerste Paus die de uitvaart van zijn ambtsvoorganger leidde, sinds paus Pius VII in 1802 zijn in ballingschap gestorven voorganger Pius VI herbegroef.


Home > Pausschap > Franciscus - naar boven
VIDEO'S over paus FRANCISCUS


Hieronder volgen enkele videofragmenten die op YouTube over paus Franciscus te vinden zijn:


Paus Franciscus verschijnt na zijn uitverkiezing op 13 maart 2013
Paus Franciscus ontmoet voor het eerst zijn voorganger
Benedictus XVI in Castel Gandolfo op 23 maaart 2013
Paus Franciscus geeft de Eucharistische zegen Urbi et Orbi
ter bezwering van de coronapandemie, 27 maart 2020Zie ook het Youtube-kanaal van het Vaticaan: www.youtube.com/vatican


Home > Pausschap > Franciscus - naar boven
LINKS over paus FRANCISCUS


Officiële Homepage: English GB - Deutsch DE - Espanol SP

Interactief: www.pope2you.net IT GB SP FR DE

Twitter-kanaal: @Pontifex GB


Wikipedia: Nederlands NL - Deutsch DE - English GB - Français FR


CNN Travel: Pope Francis tour: Walk in his steps in Argentina US


Zijn zetel van 1998-2013: www.arzbaires.org.ar SP


Home > Pausschap > Franciscus - naar boven
Katholiek.org © april 2005 / januari 2021