VIEREN
Liturgie
Sacramenten
Manifestaties
Terug naar de beginpagina
      De ROOMS-
KATHOLIEKE KERK

Het Pausschap
- Organen
- Attributen
- Gunstbewijzen
De Heilige Stoel
- Romeinse Curie
- Diplomatie
Paus Franciscus
- Eerdere pausen
- Sede Vacante
Bisdom Rome
Vaticaanstad
Kerkorganisatie
- Collegiale organen
Religieuze
gemeenschappen

Lekenorganisaties

     De Oosterse
Katholieke Kerken


Gastenboek
Over deze site
Links
Home > Oosterse Kerken > Metropolitane Kerken

Metropolitane Kerken
Vijf van de Oosterse Katholieke Kerken
worden door een metropoliet geleid


Home > Oosterse Kerken > Metropolitane Kerken - naar boven
ALGEMEEN


De Paus is niet alleen het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook van 23 met Rome geünieerde Oosterse Katholieke Kerken.

Vijf Oosterse Kerken staan onder leiding van een metropoliet en worden dan ook Metropolitane Kerken genoemd. Een metropoliet is een aartsbisschop met gezag over enkele suffragaanbisdommen.

Deze metropolieten worden benoemd door de Paus uit een voordracht van tenminste drie kandidaten die is opgesteld door de bisschoppensynode van de betreffende Kerk.

De metropolieten zijn van ambtswege lid van de Bisschoppensynode van de Rooms-Katholieke Kerk.


Home > Oosterse Kerken > Metropolitane Kerken - naar boven
ERITREES-KATHOLIEKE KERK


De Eritrees-Katholieke Kerk telt ca. 160.000 gelovigen in Eritrea.

Orthodoxe tegenhanger: De Eritrees-Orthodoxe Tewahedo Kerk met ca. 2 miljoen gelovigen.

Mgr. Menghesteab
Tesfamariam

Hoofd: De metropolitane aartsbisschop van Asmara, Mgr. Menghesteab Tesfamariam MCCJ (sinds 2015).

Structuur: De Eritrees-Katholieke Kerk bestaat uit de aartseparchie Asmara waaronder de eparchiën Barentu, Keren en Segeneiti ressorteren.

Liturgie: Volgens de ritus van Alexandrië met het Ge'ez als liturgische taal.

Geschiedenis

Op 19 januari 2015 werd de Eritrees-Katholieke Kerk door paus Benedictus XVI opgericht als metropolitane kerk sui iuris en afgesplitst van de Ethiopisch-Katholieke Kerk.


Home > Oosterse Kerken > Metropolitane Kerken - naar boven
ETHIOPISCH-KATHOLIEKE KERK


De Ethiopisch-Katholieke Kerk telt ca. 220.000 gelovigen in Ethiopië en Eritrea.

Z.Em. Berhaneyesus
kardinaal Souraphiel

Hoofd: De in Addis Abeba in Ethiopië residerende metropolitane aartsbisschop, Z.Em. Berhaneyesus kardinaal Souraphiel (sinds 1999).

Structuur: De Ethiopisch-Katholieke Kerk bestaat uit het metropolitane aartsbisdom Addis Abeba en de eparchiën van Adigrat en Emdibir.

Liturgie: Volgens de ritus van Alexandrië met het Ge'ez of Amarisch als liturgische taal.

Geschiedenis

In de late 16e eeuw probeerden Portugese Dominicanen en Jezuïten de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk met Rome te herenigen, doch de in 1551 door paus Julius II benoemde patriarch Nunez Barreto kon er nooit voet aan de grond krijgen. In 1622 lukte het pater Peter Paez SJ echter om negus Susenyos (1607-1632) te dopen, waarna het Katholicisme korte tijd tot staatsreligie werd verklaard.

Paus Gregorius XV benoemde de portugees Alfonso Mendez SJ tot ethiopisch patriarch, waarna 10 jaar van onbeperkte Latinisering van de oeroude inheemse tradities volgden. Negus Susenyos werd in 1632 vermoord en zijn zoon en opvolger wees de unie met Rome af. Patriarch Alfonso moest in 1636 met zijn aanhangers het land verlaten en pater Paez werd vermoord toen hij naar het hoogland probeerde terug te keren. Hierna mocht 200 jaar lang geen katholieke priester meer in Ethiopië komen.

Pas in 1839 lukte het Kapucijnen en Lazaristen om het land weer binnen te komen, maar het volk bleef zeer wantrouwig tegenover de katholieke missie (welwillender waren zij tegenover de protestanten, die tegenwoordig ca. 1,5 miljoen leden hebben). De machtige negus Menelik II stond in 1889 de katholieke missie weer toe, maar deze werd niet meer erg succesvol, hoewel deze van 1936-1941 krachtig werd ondersteund door de Italiaanse bezettingsmacht.

Nadat paus Pius XI reeds in 1930 vergeefs had gepoogd om een Ethiopische hiërarchie in te stellen, werd tenslotte in 1961 door Paulus VI een katholieke metropoliet voor Addis Abeba benoemd, met suffraganen in Asmara en Adigrat. In Addis Abeba en Asmara werden seminaries gesticht, nadat al in 1919 het Ethiopische seminarie in Rome was opgericht.


Ethiopisch-katholieke mis
Ethiopisch-katholieke mis in de kerk van Lideta Marian in Alitena
(foto: Maheder Haileselassie Tadese/AFP/Getty)


Homepage: www.ecs.org.et GB


Home > Oosterse Kerken > Metropolitane Kerken - naar boven
HONGAARS-KATHOLIEKE KERK


De Hongaars-Katholieke Kerk telt ca. 290.000 gelovigen, de meesten woonachtig in Hongarije en voor een klein deel in diaspora in de Verenigde Staten en Canada.

Mgr. Péter Fülöp Kocsis

Hoofd: De metropoliet van Hajdúdorog, Mgr. Péter Fülöp Kocsis (sinds 2008).

Structuur: De Hongaars-Katholieke Kerk bestaat uit de in 1912 opgerichte eparchie Hajdúdorog, dat tegenwoordig geheel Hongarije omvat, en het in 1924 opgerichte apostolische exarchaat Miskolc, dat echter sinds 1940 wordt geadministreerd door de eparch van Hajdúdorog. In 2015 werd de eparchie Hajdúdorog verheven tot metropool. Voorts is er een eigen seminarie in Nyiregyháza. Het kleine aantal Hongaars-Katholieken in Noord-Amerika valt onder het Roetheense bisdom in de VS, resp. het Oekraïense bisdom in Canada.

Liturgie: Volgens de Byzantijnse ritus met het Hongaars, Slowaaks of Oekraïens als liturgische taal.

Geschiedenis:

In het begin van de 18e eeuw vestigden zich in het Oosten van het huidige Hongarije talrijke orthodoxe Roemenen, Roethenen, Oekraïeners en enkele Serviërs. Deze bevolkingsgroepen werden geleidelijk aan opgenomen in de geünieerde bisdommen van Ushorod (1648) en Alba Iulia (1698), die onder de Rooms-katholieke primaat van Hongarije vielen.

Toen de druk om zich te "hongariseren" steeds groter werd, verlieten vele gelovigen dit gebied en/of keerden naar de Orthodoxe Kerk terug. Eind 19e eeuw waren er nog ongeveer 100 parochies die voornamelijk Hongaars spraken, slechts enkelen behielden het Slowaaks of Roetheens.

Voor deze groep werd in 1912 door paus Leo XIII het bisdom Hajdúdorog, met als zetel de stad Nyiregyháza opgericht. Onder het Communistische bewind gold het seminarie in Nyiregyháza als een bolwerk van katholiek zelfbewustzijn en verzet.


Home > Oosterse Kerken > Metropolitane Kerken - naar boven
ROETHEENS-KATHOLIEKE KERK


De Roetheens-Katholieke Kerk telt ca. 1 miljoen gelovigen, waarvan ruim 300.000 in Oekraïne en ca. 700.000 in diaspora in Tsjechië en in de Verenigde Staten en Canada, zij het dat die in laatstgenoemd land veelal zijn samengegaan met de Oekraïns-Katholieke of Orthodoxe Kerken.

Mgr. William C. Skurla

Hoofd: De metropoliet van Pittsburgh, Mgr. William C. Skurla (sinds 2012).

Liturgie: Volgens de Byzantijnse ritus met het Slowaaks of Oekraïens als liturgische taal.

Geschiedenis

In de 17e eeuw waren er in het voormalige koninkrijk Polen en in Zevenburgen drie geünieerde kerken: die van de Oekraïners in de bisdommen van Galicië en Wolhynië (Unie van Brest, 1596), die van de bevolking in het westen van de huidige Oekraïne, ten zuiden van de Karpaten in de regio Mukacevo (Unie van Ushorod, 1646) en die in het Habsburgse Zevenburgen (Unie van Karlsburg/Alba Iulia, 1700).

Deze geünieerden beklaagden zich vanaf het midden van de 18e eeuw over een toenemende druk om zich te Latiniseren en bij de Roomse Kerk aan te sluiten. Onder paus Pius VI (1775-1799) werd voor de Roetheense geünieerde kerk een eigen eparchie opgericht en in 1778 een eigen seminarie in Mukacevo.

In 1918 werd deze Kerk ingelijfd bij Tsjechoslowakije en in 1945 bij de Sovjet-Unie, waarna zij als kerk werden opgeheven en gedwongen werden op te gaan in de Orthodoxe Kerk. Na de val van het Communisme werd in 1991 de eparchie van Mukecevo opnieuw opgericht en werd het seminarie in Uzhorod weer geopend.


Viering in de Roetheense kathedraal in Passaic
Viering in de Roetheense kathedraal in Passaic, New Jersey
(foto via catholicherald.co.uk)


Home > Oosterse Kerken > Metropolitane Kerken - naar boven
SLOWAAKS-KATHOLIEKE KERK


De Slowaaks-Katholieke Kerk telt ca. 240.000 gelovigen, voornamelijk woonachtig in Slowakije en Tsjechië, alsmede in diaspora in de Verenigde Staten en in Canada.

Mgr. Ján Babjak SJ

Hoofd: De metropoliet van Prešov, Mgr. Ján Babjak SJ (sinds 2008).

Structuur: De Slowaaks-Katholieke Kerk bestaat uit de in 1818 opgerichte eparchie Prešov (in 2008 verheven tot metropool) en het in 1997 opgerichte apostolische exarchaat Kosice, beide in Slowakije, alsmede de in 1981 opgerichte eparchie van St. Cyrillus en St. Methodius met 8 parochies en ca. 20.000 gelovigen in Canada.

Liturgie: Volgens de Byzantijnse ritus met het Slowaaks of het Oekraïens als liturgische taal.

Geschiedenis:

De Slowaaks-Katholieke Kerk is ontstaan toen na de val van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie in 1918 de gelovigen van de Unie van Uzhorod Tsjechoslowaaks staatsburger werden en door de Tsjechoslowaakse regering onder verantwoordelijkheid van de Rooms-katholieke aartsbisschop van Prešov werden gestelt.

In 1945 werd het gebied ten Oosten van de Karpaten bij de Sovjet-Unie gevoegd, met als gevolg dat de geünieerde Slowaakse parochies, samen met die van de Oekraïense en de Roetheense Katholieke Kerken, bij de Orthodoxe Kerk werden gevoegd.

In Tsjechoslowakije bleef het bisdom Prešov voortbestaan totdat het zich onder druk van de Communisten "vrijwillig" bij de Orthodoxe Kerk aansloot. Met de Praagse Lente van 1968 stapte het bisdom hier echter weer uit, ditmaal definitief.

Links:

- Het bisdom Prešov: www.grkatpo.sk
- De eparchie St. Cyrillus & St. Methodius CA


Home > Oosterse Kerken > Metropolitane Kerken - naar boven
Katholiek.org © april 2005 / januari 2021