VIEREN
Liturgie
Sacramenten
Manifestaties
Terug naar de beginpagina
      De ROOMS-
KATHOLIEKE KERK

Het Pausschap
- Organen
- Attributen
- Gunstbewijzen
De Heilige Stoel
- Romeinse Curie
- Diplomatie
Paus Franciscus
- Eerdere pausen
- Sede Vacante
Bisdom Rome
Vaticaanstad
Kerkorganisatie
- Collegiale organen
Religieuze
gemeenschappen

Lekenorganisaties

     De Oosterse
Katholieke Kerken


Gastenboek
Over deze site
Links
Home > Pausschap > Johannes Paulus II

H. Johannes Paulus II
De Paus die zijn ambt op een unieke
wijze van mondiale betekenis maakte

Paus van 1978 - 2005

Paus Johannes Paulus II, gekleed in de pauselijke koorkledij
De handtekening van paus Johannes Paulus II

Home > Pausschap > Johannes Paulus II - naar boven
LEVENSLOOP van JOHANNES PAULUS II

Karol Józef Wojtyła


Geboren: op 18 mei 1920 in Wadowice in Polen als zoon van Karol Wojtyła en Emilia Kaczorowska

Gedoopt: op 20 juni 1920 in de parochiekerk van Wadowice


Het huis in Wadowice waar Karol Wojtyła opgroeide
Het huis in Wadowice waar Karol Wojtyła opgroeide
(foto: Gaj777/Wikimedia Commons)


Priester gewijd: op 1 november 1946 in Krakau door aartsbisschop Adam kardinaal Sapieha (26 jr.).

Gepromoveerd: op 19 juni 1948 in Rome tot doctor in de filosofie en op 3 december 1948 in Krakau tot doctor in de theologie (28 jr.)


Karol Wojtyła als priester in 1948
Karol Wojtyła in 1948 als priester in Niegowić in Polen
(foto via Wikimedia Commons)


Hulpbisschop van Krakau: op 4 juli 1958 benoemd door paus Pius XII (38 jr.)

Bisschop gewijd: op 28 september 1958 in Krakau, met Ombi in Egypte als titulaire zetel (38 jr.)

Aartsbisschop van Krakau: op 13 januari 1964 benoemd door Paulus VI (43 jr.)

Kardinaal gecreëerd: op 26 juni 1967 door paus Paulus VI met S. Cesareo in Palatio als titelkerk (47 jr.)


Karol Wojtyła bij zijn creatie tot kardinaal
Paus Paulus VI creëert Karol Wojtyła tot kardinaal
(foto: Corbis)


Paus gekozen: op 16 oktober 1978 tijdens het Conclaaf in Vaticaanstad, waarna hij de naam Johannes Paulus II aannam (58 jr.)

Inauguratie: op 22 oktober 1978 op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad (58 jr.)


Reportage over de keuze en de inauguratie van paus Johannes Paulus II


Zie ook de mijlpalen uit het pontificaat van Johannes Paulus II


Overleden: op 2 april 2005 in het Apostolisch Paleis in Vaticaanstad (84 jr.)

Uitvaart: op 8 april 2005 op het Sint-Pietersplein, waarna zijn lichaam werd bijgezet in de crypte onder de Sint-Pietersbasiliek.


Het graf van paus Johannes Paulus II onder de Sint-Pietersbasiliek
Het graf van paus Johannes Paulus II onder de Sint-Pietersbasiliek
Na zijn zaligverklaring in 2011 kreeg hij een nieuwe rustplaats
(foto: Dnalor 01/Wikimedia Commons)


Zalig verklaard: op 1 mei 2011 door paus Benedictus XVI

Heilig verklaard: op 27 april 2014 door paus Franciscus

Gedenkdag: 22 oktober (de datum van zijn inauguratie als Paus)


De graftombe van paus Johannes Paulus II in de Sint-Pietersbasiliek
De graftombe in de Sint-Pietersbasiliek waar Johannes Paulus II
rust sinds hij in 2011 zaligverklaard werd
(foto: Geobia/Wikimedia Commons)


Home > Pausschap > Johannes Paulus II - naar boven
Het WAPEN van JOHANNES PAULUS II
Beschrijving

Het wapen van paus Johannes Paulus II bestaat uit een blauw veld met daarop in goud (geel) een Latijns kruis, iets links van het centrum geplaatst, met rechtsonder een letter M van goud (geel).

Dit wapenschild is geplaatst op de schuingekruiste sleutels van het Pausschap, één van zilver en één van goud en bijeengehouden door een rood koord; dit alles wordt bekroond door de pauselijke tiara.


Ontwerp

Als bisschop voerde Karol Wojtyła een wapen dat was ontworpen in de stijl van de Poolse heraldiek, waarin, anders dan elders in Europa gebruikelijk is, ook lettertekens voorkomen. Het wapen was hetzelfde als zijn wapen als Paus, alleen waren het kruis en de letter M zwart van kleur.

Bij gelegenheid van zijn verkiezing tot Paus heeft de bekende kerkelijk heraldicus Mgr. Bruno Bernard Heim het wapen de huidige vorm gegeven, waarbij het kruis en de letter M goud werden.


Symboliek

In dit wapen staat het gouden kruis voor de puurheid en zuiverheid van het allerkostbaarste kruisoffer van Christus en staat de gouden letter M en de manier waarop die onder het kruis geplaatst is, voor de plaats die de heilige Maagd Maria volgens het Evangelie onder het kruis innam en daarmee tevens voor haar bijzondere plaats in de heilsgeschiedenis, hetgeen mede door de Maria-kleur blauw als achtergrond wordt benadrukt.


Wapenspreuk

De wapenspreuk bij dit wapen luidt: TOTUS TUUS, oftewel: "Geheel de Uwe". Hiermee wilde Johannes Paulus II zijn toewijding aan Maria tot uitdrukking brengen.

De spreuk heeft hij volgens eigen zeggen ontleend aan een langere toewijdingsformule van de heilige Louis Marie Grignon de Montfort, die luidt: Totus Tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria (vert.: Ik ben geheel de Uwe, en alles wat ik heb is van U. Ik verwelkom U in al mijn zaken en zorgen. Toon mij Uw hart, O Maria).

De spreuk Totus Tuus schreef Johannes Paulus II ook rechtsbovenaan op elk blad papier waarop hij schreef.


Bronnen en Links
- Wikipedia: Wapen van paus Johannes Paulus II NL - Totus tuus GB

Home > Pausschap > Johannes Paulus II - naar boven
De VLAG van JOHANNES PAULUS II
Beschrijving

De persoonlijke vlag van paus Johannes Paulus II bestaat uit de vlag van het Pausschap (twee verticale banen, die aan de kant van de vlaggestok geel, de ander wit) met op de witte baan, in plaats van het embleem van het Pausschap met de tiara en de sleutels, het hierboven reeds beschreven persoonlijke wapen van Johannes Paulus II.


Gebruik

De persoonlijke vlag van de Paus kan in principe overal de gewone vlag van het Pausschap (met in de witte baan het embleem van het Pausschap met de tiara en de sleutels) vervangen, maar zal in de praktijk vooral daar worden gebruikt waar de nadruk meer op de persoon van de Paus ligt.


Home > Pausschap > Johannes Paulus II - naar boven
De HUISHOUDING van JOHANNES PAULUS II


De pauselijke huishouding wordt van oudsher ook wel aangeduid met de term pauselijke familia en omvat de naaste medewerkers van de Paus. Onder paus Johannes Paulus II hebben de volgende mensen gediend (met tussen haakjes hun ambtstijd):


Privé-Secretaris: Mgr. Stanislaw Dziwisz (1966/1978-2005)

Assistent-Secretarissen: Pater John Magee SPS (1978-1982), Mgr. Emery Kabongo (1982-1988), Mgr. Vincent Tran Ngoc Thu (1988-1996), Mgr. Mieczyslaw Mokrzycki (1996-2005)


Paus Johannes Paulus II en zijn secretaris Stanislaw Dziwisz
Paus Johannes Paulus II en zijn secretaris Stanislaw Dziwisz
(foto: Paolo Cocco/Reuters)


Prefect van de Huishouding: Mgr. Jacques Martin (1978-1986), Mgr. Dino Monduzzi (1986-1998), Mgr. James M. Harvey (1998-2005)

Huishoudelijk personeel: 5 zusters van het H. Hart van Jezus uit Krakau onder leiding van zuster Tobiana Sobódka

Kamerdienaar: Angelo Gugel (1978-2005)


Paus Johannes Paulus II en zijn kamerdienaar Angelo Gugel
Paus Johannes Paulus II en zijn kamerdienaar Angelo Gugel
(foto: La Tribuna di Treviso)


Pauselijk Ceremoniemeester: Mgr. Virgilio Noè (1978-1982), Pater John Magee SPS (1982-1987), Mgr. Piero Marini (1987-2005)

Theoloog van het Pauselijk Huis: Mario Luigi Ciappi OP (1978–1989), Georges Cottier OP (1989-2005)

Predikant van het Pauselijk Huis: Fr. Raniero Cantalamessa, OFMCap (1980-2005)


Paus Johannes Paulus II en zijn ceremoniemeester Piero Marini
Paus Johannes Paulus II en zijn
ceremoniemeester Piero Marini


Pauselijk Lijfarts: Dr. Renato Buzzonetti (1978-2005), Dr. Mielyslaw Wyslocki

Persvoorlichter: Dr. Joaquín Navarro-Valls (1984-2005)


Paus Johannes Paulus II en zijn persvoorlichter Joaquín Navarro-Valls
Paus Johannes Paulus II en zijn persvoorlichter Joaquín Navarro-Valls
(foto: ANSA)


Pauselijk Fotograaf: Arturo Mari (1978-2005)

Organisator van de Pauselijke reizen: Paul Marcinkus (1978-1981), Roberto Tucci (1981-2001), Renato Boccardo (2001-2005)


Home > Pausschap > Johannes Paulus II - naar boven
MIJLPALEN van JOHANNES PAULUS II


Mijlpalen uit het Pontificaat van paus Johannes Paulus II:


1978:
- 16 oktober: Gekozen tot 264e Paus en 263e opvolger van de apostel Petrus.

1979:
- 2-10 juni: Eerste van in totaal 6 bezoeken aan zijn vaderland Polen, waar hij de geestelijke kracht en inspiratie was achter de ineenstorting van het Communisme.

1981:
- 13 mei: Bij een moordaanslag op het Sint-Pietersplein op wonderbaarlijke wijze aan de dood ontsnapt.
- Toewijding van de wereld aan het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria.

1983:
- 25 januari: Promulgatie van het vernieuwde Wetboek van Canoniek Recht.
- 25 maart: Opening van het Heilig Jaar van de Verlossing onder het motto "Opent de poorten voor de Verlosser".

1984:
- 25 maart: Toewijding van Rusland en de wereld aan de H. Maagd Maria overeenkomstig de boodschappen van Fatima.

1985:
- 11-14 mei: Het eerste en enige pausbezoek aan Nederland, waar veel weerstand tegen zijn komst was.
- 16-21 mei: Eerste pausbezoek aan België.

1986:
- 23 maart: Eerste officiële Wereldjongerendagen, die sindsdien elke twee jaar op een andere plek in de wereld worden gehouden.
- 13 april: Het eerste bezoek van een Paus aan een synagoge (de Grote Synagoge in Rome)
- 27 oktober: De eerste Vredesgebedsdag in Assisi met meer dan 120 leiders en vertegenwoordigers van religies uit de hele wereld.

1987:
- 25 maart: Publicatie van de encycliek Redemptoris Mater over de rol van de H. Maagd Maria.

1989:
- 2 december: Secretaris-generaal Michael Gorbatsjow van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie brengt in het Vaticaan een bezoek aan de Paus.

1992:
- 11 oktober: Publicatie van de nieuwe Katechismus van de Katholieke Kerk.

1993:
- 6 augustus: Publicatie van de encycliek Veritatis Splendor, waarin geloof en rede worden voorgesteld als de twee vleugels waarmee de geest kan opstijgen tot de waarheid.

1994:
- 8-9 oktober: Eerste editie van de Wereldgezinsontmoetingsdagen als hoogtepunt van het Jaar van het Gezin.

1995:
- 10-15 januari: Bij de Wereldjongerendagen in Manilla op de Filippijnen komen ca. 4,5 miljoen mensen samen: de tot dan toe grootste massabijeenkomst ooit.

1999:
- 1 oktober: Uitroeping van de H. Birgitta van Zweden, de H. Katharina van Siena en de H. Edith Stein tot mede-patronessen van Europa.
- 24 december: Opening van het grote Jubeljaar 2000.

2000:
- 12 maart: Plechtige schuldbelijdenis (Lat.: Mea Culpa) voor de fouten die de Kerk in het verleden heeft begaan.
- 20-22 maart: Pelgrimage in het voetspoor van de aartsvader Abraham naar het Heilig Land (Jordanië, Israël en de Palestijnse gebieden).
- 12-13 mei: Bedevaartsreis naar het Portugese Mariabedevaartsoord Fatima.

2001:
- 4-9 mei: Pelgrimage in het voetspoor van de apostel Paulus, waarbij Johannes Paulus als eerste Paus een moskee bezoekt (de Omajjad-moskee in Damascus).

2003:
- 16 oktober: 25-jarig Pontificaatsjubileum.

2004:
- 1 mei: Ontvangst van de buitengewone Karel de Grote-prijs voor zijn persoonlijke inzet voor de eenheid onder de volkeren.
- 14-15 augustus: Laatste buitenlandse reis: als pelgrim naar het Franse Mariabedevaartsoord Lourdes.


Home > Pausschap > Johannes Paulus II - naar boven
CIJFERS & RECORDS van JOHANNES PAULUS II


Pontificaat
- 26 jaar, 5 maanden en 17 dagen

Werk
- 14 Encyclieken
- 14 Apostolische Exhortaties
- 11 Apostolische Constituties
- 45 Apostolische Brieven
- 30 Motu Proprio
- 15 Bisschoppensynodes voorgezeten

Reizen
- 102 Reizen buiten Italië en daarbij:
- 129 verschillende landen bezocht
- 1.200.000 kilometer afgelegd (29 keer rond de aardbol)
- 143 Reizen binnen Italië
- 700 Pastorale bezoeken in de stad en het bisdom Rome
- 3288 toespraken gehouden
- ca. 250 miljoen mensen die hem in levende lijve hebben gezien

Zalig- en Heiligverklaringen
- 1342 personen zaligverklaard
- 482 personen heiligverklaard

Audiënties
- ruim 17 miljoen mensen ontvangen op 1100 algemene audiënties
- ca. 3 miljoen mensen ontvangen op kleinere audiënties
- 62 talen waarin hij zijn kerst- en paaswensen uitsprak

Wereldpolitiek
- 38 staatshoofden op staatsbezoek ontvangen
- 737 andere ontmoetingen met staatshoofden
- 245 ontmoetingen met regeringsleiders
- 89 landen waarmee diplomatieke betrekkingen werden aangegaan

Uitvaart
- 200 staatshoofden en regeringsleiders aanwezig
- ca. 300.000 mensen aanwezig op en rond het Sint-Pietersplein
- ca. 1 miljoen mensen aanwezig in de stad Rome
- ca. 2 miljoen mensen die hem de laatste eer hebben bewezen


Paus Johannes Paulus II was:
- met een pontificaat van ruim 26 jaar de op 2 na langst zittende Paus uit de geschiedenis
- met 58 jaar de jongste Paus sinds Pius IX (1846-1878)
- als Pool de eerste niet-Italiaanse Paus sinds Adrianus VI (1522-1523) en de eerste Slavische Paus uit de geschiedenis van de Kerk
- de Paus die de meeste reizen heeft gemaakt en dito landen heeft bezocht
- de Paus die meer mensen zalig- en heiligverklaard heeft dan al zijn voorgangers tezamen
- de meest gefotografeerde en gefilmde persoon aller tijden
- de met bijna 10 miljoen pagina's meest vermelde persoon op Internet
- de door de meeste mensen in levende lijve geziene persoon aller tijden
- de eerste Paus naar wie een bergtop (van 2424 meter hoogte in de Italiaanse Appenijnen) vernoemd is


Home > Pausschap > Johannes Paulus II - naar boven
Het OEUVRE van JOHANNES PAULUS II


Paus Johannes Paulus II heeft tijdens zijn pontificaat niet alleen de gebruikelijke leerstellige documenten geschreven, maar hij heeft als eerste Paus ook gebruik gemaakt van de moderne media en de volgende werken uitgebracht:


De toneeltekst "De winkel van de juwelier" (1979)

Dit stuk heeft paus Johannes Paulus reeds eind jaren '50 geschreven. In die periode hield hij zich graag en intensief bezig met toneelspelen en het schrijven van zowel proza als poëzie. Volgens zijn eigen zeggen gaat dit stuk vooral over vrijheid en verantwoordelijkheid, vergankelijkheid en relaties, over liefde en geluk.

In het Italiaans werd dit stuk reeds in het eerste jaar van zijn Pausschap uitgegeven. In 1996 werd het in het Nederlands vertaald en uitgegeven door uitgeverij Kwadraat in Utrecht. In 1990 werd het verfilmd.Het boek "Over de drempel van de Hoop" (1994)

De tekst van dit boek is tot stand gekomen als antwoorden op vragen die de Italiaanse journalist Vittorio Messori aan de Paus heeft voorgelegd, maar die oorspronkelijk bedoeld waren voor het eerste uitgebreide televisie-interview dat ooit met een Paus zou worden gehouden. Toen dat door omstandigheden niet door kon gaan, heeft paus Johannes Paulus II de vragen schriftelijk beantwoord, waarbij hij zich in grote openhartigheid uitlaat zijn geloof en over de rol van het geloof en van de Kerk in de huidige tijd.

Dit boek werd in 1994 onder de titel Varcare il soglia della speranza door uitgeverij Mondadori gepubliceerd in het Italiaans en in hetzelfde jaar door Veen Uitgevers Groep ook in het Nederlands uitgegeven. Wereldwijd werden er meer dan 20 miljoen exemplaren van verkocht.Het boek "Gave en Geheim" (1996)

In dit boek, met als ondertitel "Bij gelegenheid van mijn 50-jarig priesterjubileum", gaat Johannes Paulus II in op zijn priesterschap: op het in een voor hem moeilijke tijd bewustworden van zijn roeping en de grote innerlijke rust waarmee deze roeping hem uiteindelijk zou vervullen.

Dit boek werd in 1998 in het Nederlands vertaald en uitgegeven bij Gooi en Sticht.De CD "Abbà Pater" (1999)

Als eerste Paus aller tijden heeft Johannes Paulus II in 1999 door Sony Music een muziek-CD laten uitbrengen. Deze CD bevat een mix van klassieke muziek en hedendaagse wereldmuziek, gecombineerd met door de Paus zelf gesproken en gezongen teksten in het Italiaans, Latijn, Engels, Frans en Spaans.

Deze teksten zijn niet speciaal voor deze CD opgenomen, maar stammen uit materiaal dat reeds eerder door Radio Vaticana is opgenomen. Het resultaat is een unieke en inspirerende combinatie van woorden en muziek over universele thema's als vriendschap, liefde, vergeving en verzoening tussen alle mensen, die immers allen kinderen zijn van één Vader (Aramees: Abbà, Latijn: Pater).

De vroegere website over deze CD: www.abbapater.comDe Videoclip "Pater Noster" (1999)

In het kader van zijn CD Abbà Pater liet paus Johannes Paulus II zelfs een videoclip uitbrengen met het Onze Vader. Het persoonlijk door de Paus in het Latijn gezongen gebed wordt daarbij voorafgegaan door enkele in het Italiaans gesproken inleidende bijbelfragmenten:


De videoclip Abba Pater van paus Johannes Paulus II uit 1999De dichtbundel "Romeinse triptiek" (2003)

Deze bundel bestaat uit drie reeksen van gedichten: de eerste over de verwondering als een bijzondere gave die aan het begin staat van geloof; de tweede is een reeks meditaties op het bijbelboek Genesis in het licht van de schilderingen van de toen onlangs gerestaureerde Sixtijnse Kapel. De derde reeks gedichten tenslotte zijn een hervertelling van het verhaal van Abraham en Izaäk op de berg Moria, die vooruitloopt op de kruisiging van Jezus op de berg Golgotha.

Deze bundel is in 2003 in het Nederlands vertaald en uitgegeven door uitgeverij De Prom.Het boek "Sta op, laten we gaan" (2004)

Dit boek, met als ondertitel "Herinneringen en gedachten", is het eerste deel van de herinneringen van paus Johannes Paulus II. Hij kijkt hierin terug op de periode tussen zijn bisschopswijding in 1958 tot zijn verkiezing tot Paus in 1978. Naast herinneringen aan zijn eigen bewogen leven, zijn roeping, zijn clandestiene acties en conflicten met de Poolse overheid, zijn liefde voor het theater en het priestercelibaat, bevat dit werk ook gedachten over de grote vragen van de huidige tijd en een oproep tot handelen teneinde te komen tot een evenwicht tussen geloof, verstand en hart.

Dit boek verscheen oorspronkelijk in het Pools, met als titel Wtsancie, chodmy, bij de Vaticaanse Uitgeverij Libreria Editrici Vaticana en is in 2005 bij Lannoo in Tielt in het Nederlands uitgegeven.Het boek "Herinnering en Identiteit" (2005)

Het vijfde en achteraf laatste werk van paus Johannes Paulus II is zijn in 2005 verschenen boek "Herinnering en Identiteit", dat het vervolg is op zijn voorgaande boek "Sta op, laten we gaan" uit 2004. Onder meer geeft de Paus hierin een analyse van het kwaad dat totalitaire regimes in de 20e eeuw hebben aangericht en toont ons de waarschuwing die daarin gele- gen is, namelijk hoe het fout kan gaan als menselijke wetten in tegenspraak zijn met de natuurwet van God.

Dit boek is onder de titel Memoria e identità in het Italiaans uitgegeven door uitgeverij Rizolli, maar is later ook in andere talen vertaald.


Home > Pausschap > Johannes Paulus II - naar boven
VIDEO'S over JOHANNES PAULUS II


Hieronder volgen enkele videofragmenten die op YouTube over paus Johannes Paulus II te vinden zijn:Paus Johannes Paulus II direct na zijn uitverkiezing tot Paus
Reportage over de keuze en de inauguratie van paus Johannes Paulus II
Paus Johannes Paulus II tijdens de Wereldjongeren-
dagen in Rome in het Heilig Jaar 2000
Hommage aan paus Johannes Paulus II in tv-beelden
Hommage in foto's met de soundtrack van Abba Pater
De zaligverklaring van Johannes XXIII en Johannes Paulus II
door paus Franciscus op 27 april 2014
Home > Pausschap > Johannes Paulus II - naar boven
LINKS over JOHANNES PAULUS II


Officiële Homepage: English GB - Deutsch DE - Français FR


Vaticaans In Memoriam: English GB - Deutsch DE - Français FR

Pools In Memoriam: www.opoka.org.pl

Reportages: The Millennial Pope US - Pope John Paul II US

Wikipedia: Nederlands NL - Deutsch DE - English GB - Français FR

Het 'Pope John Paul II Cultural Center': www.jp2cc.org US

Het Pauselijk Instituut Johannes Paulus II voor huwelijk en gezin:
www.istitutogp2.it IT
De stichting Johannes Paulus II in Rome:
www.fjp2.com GB IT
John Paul II Institute for Studies on Marriage and Family in Washington DC:
www.johnpaulii.edu US
John Paul II Institute for Marriage & Family in Melbourne:
www.jp2institute.org GB

Zijn visie op de menselijke persoon: www.theologyofthebody.net US

De geboorteplaats van Johannes Paulus II: www.wadowice.pl

De stad waar hij aartsbisschop was: www.krakow.pl

Het Heiligdom van de Zwarte Madonna: www.jasnagora.pl GB DE IT SP

Het Maria-Heiligdom Fatima: www.santuario-fatima.pt PT GB


Home > Pausschap > Johannes Paulus II - naar boven
Katholiek.org © april 2005 / januari 2021