VIEREN
Liturgie
Sacramenten
Manifestaties
Terug naar de beginpagina
      De ROOMS-
KATHOLIEKE KERK

Het Pausschap
- Organen
- Attributen
- Gunstbewijzen
De Heilige Stoel
- Romeinse Curie
- Diplomatie
Paus Franciscus
- Eerdere pausen
- Sede Vacante
Bisdom Rome
Vaticaanstad
Kerkorganisatie
- Collegiale organen
Religieuze
gemeenschappen

Lekenorganisaties

     De Oosterse
Katholieke Kerken


Gastenboek
Over deze site
Links
Home > Vieren > Manifestaties > Wereldjongerendagen

Wereldjongerendagen

INLEIDING


De Wereldjongerendagen zijn het grootste jongerenevenement ter wereld dat om de 2 of 3 jaar in een andere stad gehouden wordt.


Wereldjongerendag in 2013 in Rio de Janeiro
Het reusachtige podium met altaar voor de slotviering
van de Wereldjongerendag in 2013 in Rio de Janeiro


► De eerstvolgende Wereldjongerendagen zullen in 2027 in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul plaatsvinden.


Vergelijkbare manifestaties

Vergelijkbaar met de Wereldjongerendagen, maar dan gericht op katholieke gezinnen zijn de Wereldgezinsontmoetingsdagen die eveneens om de paar jaar in een andere stad gehouden worden.

Een eveneens vergelijkbare manifestatie maar dan speciaal gericht op de viering en bestudering van de heilige eucharistie is het Internationaal Eucharistisch Congres.


Home > Vieren > Manifestaties > Wereldjongerendagen - naar boven
ACTIVITEITEN tijdens de WERELDJONGERENDAGEN


Voorafgaand aan de internationale Wereldjongerendag (WJD) zijn er in het gastland Dagen van Ontmoeting, die in het hele land georganiseerd worden om de jongeren uit het buitenland kennis te laten maken met het dagelijks leven en de cultuur van het gastland.

Vervolgens reizen alle deelnemende jongeren naar de grote stad waar de Wereldjongerendag gehouden wordt en waar gedurende een hele week uiteenlopende activiteiten zijn.


De Wereldjongerendagen in het jaar 2000 in Rome
De Wereldjongerendagen in het jaar 2000 in Rome
(foto: sporki/Wikimedia Commons)


Op maandag wordt begonnen met een of meerdere openingsvieringen. De dagen daarop worden gevuld met catechese, debatten, concerten, workshops en andere religieuze en culturele activiteiten. Op donderdag volgt de begroeting door de Paus, die op vrijdag een kruisweg door de stad leidt.

Zaterdagavond is er een vigilieviering en blijven de jongeren overnachten op het terrein waar op zondag de grote afsluitende eucharistieviering onder leiding van de Paus plaatsvindt. Daarbij wordt ook de stad bekendgemaakt waar de volgende internationale Wereldjongerendag gehouden zal worden.


Het WJD-Kruis en de Maria-icoon

Ter gelegenheid van het Heilig Jaar van de Verlossing in 1983-1984 had paus Johannes Paulus II een 3,8 meter hoog houten kruis van kale houten planken laten opstellen naast het hoofdaltaar van de Sint-Pietersbasiliek. Na de afsluiting van het Heilig Jaar op 22 april 1984 droeg hij dit kruis over aan de jongeren van de wereld.

Vervolgens was het kruis aanwezig bij onder andere de jongerenbijeenkomst in 1984 in Lourdes, in 1985 in Praag en in 1986 bij de eerste officiële Wereldjongerendag in Rome. Sindsdien wordt dit kruis op alle mogelijke manieren - lopend, rijdend, varend, vliegend - van de ene Wereldjongerendag naar de andere vervoerd.


Het kruis en de Maria-icoon van de Wereldjongerendagen
Het WJD-kruis en de Maria-icoon, hier in 2005 in Keulen
(foto via Wikimedia Commons)


Het kruis had door deze reisen echter wel dermate te lijden dat het in 1996 door een replica vervangen moest worden, dat in 2005 en 2006 opnieuw gerepareerd moest worden. Het originele kruis wordt sindsdien bewaard in het internationale pauselijke jongerencentrum San Lorenzo, vlak bij het Sint-Pietersplein in Rome.

Tijdens de 15e Wereldjongerendag in het Jubeljaar 2000 in Rome gaf paus Johannes Paulus II de jongeren bovendien een kopie van de beroemde Maria-icoon Salus Populi Romani uit de basiliek Sint-Maria de Meerdere. Sindsdien reist deze icoon samen met het WJD-kruis mee.


Internationale bijeenkomsten

De Wereldjongerendagen worden om de twee of drie jaar in telkens een andere grote stad gehouden, afwisselend in een Europees land en in een land op een ander continent. Bij deze internationale bijeenkomsten is steeds ook de Paus zelf aanwezig, die voorafgaand een bijbelvers kiest dat als motto fungeert.

Afhankelijk van de bereikbaarheid en de grootte van de stad en het gastland trekken de Wereldjongerendagen tussen de paar honderdduizend en de paar miljoen bezoekers. De tot nu toe drukst bezochte manifestatie was de slotviering in 1995 in Manila, waar ruim 4 miljoen jonge mensen aanwezig waren.


Diocesane bijeenkomsten

In de jaren tussen de grote internationale bijeenkomsten wordt in de bisdommen een diocesane Wereldjongerendag gevierd. Deze regionale bijeenkomsten worden ook in de telling van de WJD meegerekend.

Zo was de 31e Wereldjongerendag in 2016 in Krakau, waarop in 2017 en 2018 een lokale Wereldjongerendag volgde, zodat in 2019 in Panama-Stad de 34e Internationale Wereldjongerendag gehouden werd.

Aanvankelijk vonden de diocesane bijeenkomsten plaats op Palmzondag, maar paus Franciscus bepaalde in november 2020 dat deze vanaf 2021 op het feest van Christus Koning van het Heelal gehouden zullen worden.


Volle aflaat

Voor wie deelneemt aan de Wereldjongerendagen is een volle (volledige) aflaat beschikbaar, dat wil zeggen kwijtschelding van alle straffen voor begane zonden. Naast straf is er ook de schuld voor begane zonden, maar die schuld is reeds vergeven door het kruisoffer van Jezus Christus. De individuele gelovige verkrijgt deze vergeving door de biecht, oftewel het sacrament van de Verzoening.

Deze aflaat kan worden verkregen door in de 20 dagen voorafgaand of na de zegen te biechten, ter communie te gaan, de zonde af te zweren en te bidden voor de intenties van de Paus. Voor dat laatste kan worden volstaan met het uitspreken van een Onze Vader en een Wees Gegroet, of gebeden van vergelijkbare duur. Wordt niet aan al deze voorwaarden voldaan, dan is sprake van een gedeeltelijke aflaat.


Links en bronnen
- Wikipedia: Weltjugendtag DE - Weltjugendtagskreuz DE

Home > Vieren > Manifestaties > Wereldjongerendagen - naar boven
GESCHIEDENIS van de WERELDJONGERENDAGEN


De Wereldjongerendagen (WJD) zijn ontstaan naar aanleiding van twee eerdere internationale bijeenkomsten van katholieke jongeren: de eerste was op 15 april 1984 in Rome ter gelegenheid van het Heilig Jaar van de Verlossing en de tweede op 31 maart 1985, eveneens in Rome, in het kader van het door de Verenigde Naties uitgeroepen Jaar van de Jeugd.

Deze beide bijeenkomsten waren met elk rond de 300.000 deelnemers dermate succesvol, dat Johannes Paulus II op 20 december 1985 de Wereldjongerendagen instelde. De eerste editie werd op Palmzondag, 23 maart 1986 in Rome gehouden.


Tot nu toe hebben de volgende internationale Wereldjongerendagen plaatsgevonden:

- 1986: Rome, Italië
- 1987: Buenos Aires, Argentinië
- 1989: Santiago de Compostela, Spanje
- 1991: Czestochowa, Polen
- 1993: Denver, USA
- 1995: Manilla, Filippijnen
- 1997: Parijs, Frankrijk
- 2000: Rome, Italië (in het Heilig Jaar)
- 2002: Toronto, Canada
- 2005: Keulen, Duitsland
- 2008: Sydney, Australië
- 2011: Madrid, Spanje
- 2013: Rio de Janeiro, Brazilië
- 2016: Krakau, Polen (in het Heilig Jaar)
- 2019: Panama-stad, Panama
- 2023: Lissabon, Portugal

Een opmerkelijk toeval is dat de eerste Wereldjongerendag waar paus Benedictus XVI aan deelnam in zijn geboorteland Duitsland was, namelijk die van 2015 in Keulen. Ook de eerste WJD van paus Franciscus, die van 2013 in Rio de Janeiro, was op het continent waar hij zelf vandaan komt.


Paus Benedictus XVI tijdens de Wereldjongerendagen in Madrid in 2011


Links en bronnen
- Vaticaanse informatie: Chronicle of World Youth Days GB
- Wikipedia: Wereldjongerendagen NL - Weltjugendtag DE
- World Youth Day: History GB

Home > Vieren > Manifestaties > Wereldjongerendagen - naar boven
VIDEO'S over de WERELDJONGERENDAGEN


Hieronder volgen enkele videofragmenten die op Youtube over de Wereldjongerendagen te vinden zijn:
Paus Johannes Paulus II tijdens de Wereldjongeren-
dagen in Rome in het Heilig Jaar 2000Home > Vieren > Manifestaties > Wereldjongerendagen - naar boven
LINKS over de WERELDJONGERENDAGEN


Informatiesite: www.worldyouthday.com GB

Voortzetting van de Nederlandse WJD-site: www.jongkatholiek.nl NL


De WJD in Lissabon, 2023: www.lisboa2023.org GB SP PT

Vaticaanse site voor de WJD in Keulen, 2005: WYD 2005 GB

De WJD in Toronto, 2002: www.toronto2002.nl NL


Home > Vieren > Manifestaties > Wereldjongerendagen - naar boven
Katholiek.org © april 2005 / januari 2021